fbpx Nyutdannete sykepleieres valg av arbeidsplass | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Nyutdannete sykepleieres valg av arbeidsplass

Etter fullført bachelorutdanning ønsker sykepleiere å jobbe i spesialisthelsetjenesten. Dette gjør det vanskeligere å rekruttere de dyktigste studentene til jobber innenfor eldreomsorg og psykiatri.

Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse av hvordan sykepleierstudenter vurderte sine egne faglige kvalifikasjoner som sykepleiere mot slutten av studiet, og hvordan dette influerte på valg av arbeidsplass. Faglige kvalifikasjoner ble definert som grader av teoretisk og praktisk kunnskap. Bakgrunnen for studien var å finne ut hva som var motivene for ikke å velge arbeid innen eldreomsorg og psykiatri, når dette er de to områdene der det trengs flest kvalifiserte sykepleiere.

Dette var en kvantitativ studie basert på spørreskjema (StudData) og registerdata fra Statistisk sentralbyrå. StudData er en longitudinell spørreskjemabasert studie som er utviklet av Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskningen bygger på antakelsen om at nyutdannete sykepleiere velger å arbeide innen et yrkesfelt som stemmer overens med de faglige kvalifikasjoner og verdier de har adaptert og utviklet i løpet av bachelorutdanningen. Informantene ble derfor spurt om hvilke verdier de satte høyest når de skulle velge arbeidsplass: Hjelpe andre, sikkerhet, avansemulig-heter, autonomi og kreativitet.

Spørreskjemaet ble delt ut til alle sykepleierstudenter i siste semester ved to norske høyskoler, og 411 leverte. Registerdata om valg av arbeidsplass etter endt utdanning ble samlet inn fra perioden 2002–2006.

Resultatene viste at nyutdannete sykepleiere som velger å jobbe innen eldreomsorg skårer lavere på altruisme enn de som valgte å jobbe i spesialisthelsetjenesten. De som valgte psykiatri skårte høyere på praktiske kunnskaper og lavere på teoretiske. Forskeren påpeker at dette kan kompenseres med mer videre- og etterutdanning, spesielt innen psykiatrisk sykepleie.

 

Referanse

Abrahamsen B. Nurses‘ choice of clinical field in early career. J of Adv Nurs. 2014. doi:10.1111/jan.12512

 

Kommentar:

Denne studien antyder manglende samsvar mellom samfunnets behov for kvalifiserte sykepleiere og nyutdannete sykepleierstudenters valg av arbeidssted. Mindre populære arbeidssteder som eldreomsorg og psykiatri bør utvikle strategier for å få de beste studentene til å velge disse arbeidsområdene. Det er viktig å tenke nytt om hva som kan gjøre det attraktivt for faglig dyktige sykepleiere å jobbe innen eldreomsorg og psykiatri.

Annonse
Annonse