Full responsibilitet på alle plattformer.

Sykepleien.no gir sykepleierne og andre helseinteresserte nyheter hver dag.
Nettsidene øker i bruk, og særlig andelen som leser sidene på mobil er stor og på godt over 50 %. Vi tilbyr annonseplasser.

Kontakt

MK Kommunikasjon
Maud P. Kaino
Daglig leder
Mobil: 97 74 21 20
maud.kaino@sykepleien.no