Sykepleiere er en målgruppe som kjennetegnes av:

  • Høy utdannelse

  • Stort nettverk 

  • De blir ofte spurt om råd

  • Høy husstandsinntekt

  • Flere barn i husstanden enn gjennomsnittet i Norge

  • Studentene er medlemmer 

  • Mange har lederansvar (17% er toppleder/mellomleder)

  • 30% har innkjøpsinnflytelse på sin arbeidsplass

  • Liten dobbeldekning med ukeblader


Sykepleien betyr også mye for følgende målgrupper

beslutningstakere i helsevesenet, sykehus og institusjoner, leverandører til sykehus og helsesektoren, offentlig sektor, legemiddelindustrien, politikere, skoler og diverse organisasjoner.