fbpx Målgruppe | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Målgruppe

Sykepleien leses av en stor og ressurssterk målgruppe. Nytt papirprodukt har blitt utviklet og blitt godt mottatt av både lesere og annonsører. Flere leser Sykepleien på papir enn noen gang. Hele 323 000 snitt eksponeringer av hver side og hele 191.000 unike lesere. Kilde: Kantar TNS 1/2020.

Sykepleiere er en målgruppe som kjennetegnes av:

  • Høy utdannelse
  • Stort nettverk 
  • De blir ofte spurt om råd
  • Høy husstandsinntekt
  • Flere barn i husstanden enn gjennomsnittet i Norge
  • Mange studenter er medlemmer 
  • Mange har lederansvar (ca 20% har lederansvar)
  • 30% har innkjøpsinnflytelse på sin arbeidsplass
  • Liten dobbeldekning med ukeblader

Sykepleien leses av sykepleiere og abonnenter, samt beslutningstakere i helsevesenet, sykehus og institusjoner, leverandører til sykehus og helsesektoren, legemiddelindustrien, politikere og diverse organisasjoner.

Annonse
Annonse