fbpx Webinar om vold og trusler mot ansatte | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Webinar om vold og trusler mot ansatte

 • Tema: «Vold og trusler mot ansatte»

  • Hvordan kan vi som bedriftssykepleiere følge opp arbeidsplasser og ansatte som er utsatt for dette?

Vold og trusler i arbeidslivet synes å ha en økende forekomst innenfor mange sektorer, både i offentlig tjenesteyting og i private virksomheter. Det er et alvorlig risikoområde som gir ansatte en høy belastning i arbeidshverdagen. Det er derfor viktig at vi som bedriftssykepleiere har god kompetanse slik at vi kan gi kvalitetsmessig bistand både i det forebyggende arbeidet, og i oppfølging av ansatte som har vært utsatt for hendelser.

På fagdagen har vi invitert Ole Greger Lillevik til å øke kompetansen vår på dette området. Han vil snakke om temaer som:

  • Vold og aggresjon som fenomen
  • Forebygging av vold og trusler
  • Nedtrappende samhandling og kommunikasjon (faseorientert håndtering)
  • Oppfølging av ansatte etter alvorlige hendelser

 

Ole Greger Lillevik er forfatter og dosent ved Universitetet i Tromsø, campus Narvik. Han jobber også ved RVTS Nord som spesialrådgiver. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001. Han er en sentral skikkelse i forskning og undervisning rundt miljøterapeutisk arbeid, trusler og vold i klientarbeid. Han har bidratt til en rekke artikler og bøker innen fagområdet. I 2014 fikk han Høgskolen i Narvik sin formidlingspris, og er blant de sjeldne som klarer å ha en levende og praktisk tilnærming til forskning.

Tidsramme: kl. 09.00-13.00

Sted: Webinar i det digitale verktøyet «Zoom». Det gir anledning til toveiskommunikasjon og gruppearbeid

Pris: Kr. 300,- for medlemmer i NSFLBS, Kr. 600,- for ikke-medlemmer