fbpx Arbeidstidskurs for ledere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Arbeidstidskurs for ledere

NSF Rogaland inviterer til digitalt arbeidstidskurs for ledere,

Kurset tar for seg sentrale tema som du som arbeidsgiverrepresentant bør kjenne til: Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, helserisiko ved turnusarbeid, forsvarlighetsvurdering av turnus (som er et lovpålagt arbeidsgiveransvar), hvordan utvikle heltidskultur, bemanning, langvakter og partsamarbeidet ved inngåelse av turnusavtaler.

Kurset er gratis og forbeholdt sykepleierledere som er NSF-medlemmer. Påmeldte deltakere vil bli innkalt til møte på Teams på den e-postadressen som er oppgitt ved påmelding.