Har du kurs, videreutdanninger, konferanser eller lignende der målgruppen er sykepleiere? Da er en annonse  i Sykepleien et godt valg.

En annonse i Sykepleien vil nå bredt ut. Med 160 000 unike lesere og 300 000 snittvisninger av hver side får annonsene god eksponering.
(Kilde: Kantar TNS 2/2018.)

Det kan også kombineres med en nettannonse på Sykepleien.no

Priser 2019  

Format

Annonseformat

Pris

Helside

*29 000

1/2 side

*15 000

1/4 side

* 9 000
Alle prisene er oppgitt eks. mva
*Sykepleien tilpasses hvert tema/hver utgivelse. Annonseformatene oppgis 1 måned før materiellfrist.

 

Format utgave 2
#Sår

Satsspeil

Utfallende

Helside

177 mm x 250 mm
210 mm x 274 mm
(inkl. 3 mm skjærekant alle sider)

Halvside bredde

177 mm x 123 mm
210 mm x 136,75 mm
(inkl. 3 mm skjærekant alle sider)

Halvside høyde

86 mm x 250 mm
102 mm x 274 mm
(inkl. 3 mm skjærekant alle sider)

1/4 side

86 mm x123 mm
 
 


Kontak:
Silje Torper
Mobil: 970 93 354
silje.marie.torper@sykepleien.no