Har du kurs, videreutdanninger, konferanser eller lignende der målgruppen er sykepleiere? Da er en annonse  i Sykepleien et godt valg.

En annonse i Sykepleien vil nå bredt ut. Med 160 000 unike lesere og 300 000 snittvisninger av hver side får annonsene god eksponering.
(Kilde: Kantar TNS 2/2018.)

Det kan også kombineres med en nettannonse på Sykepleien.no

Priser 2019  

Format

Annonseformat

Pris

Helside

*29 000

1/2 side

*15 000

1/4 side

* 9 000
Alle prisene er oppgitt eks. mva
*Sykepleien tilpasses hvert tema/hver utgivelse. Annonseformatene oppgis 1 måned før materiellfrist.

 

Format utgave 3
#Lønn

Satsspeil

Utfallende

Helside

210 mm x 275 mm
240 mm x 307 mm
(inkl. 5 mm skjærekant alle sider)

Halvside bredde

210 mm x 135 mm
240 mm x 156 mm
(inkl. 5 mm skjærekant alle sider)

Halvside høyde

102 mm x 275 mm
122 mm x 307 mm
(inkl. 5 mm skjærekant alle sider)

1/4 side

102 mm x135 mm
 
 


Kontak:
Stine Nedrebø Steen
93 82 55 66
stine.nedrebo.steen@sykepleien.no