fbpx Forskningsetikk og pasientopplysninger | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forskningsetikk og pasientopplysninger

Studier som skal vurderes for publisering i Sykepleien Forskning, må ha de nødvendige forskningsetiske tillatelsene. Utover dette foretar Sykepleien Forskning egne publiseringsetiske vurderinger.

Sykepleien Forskning forutsetter at forfatterne har innhentet nødvendige tillatelser til å bruke pasientopplysninger, laboratoriedata, illustrasjoner osv. Hvis medisinsk og helsefaglig forskning omtales i studien, må forfatterne oppgi om undersøkelsene er forelagt og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Se helseforskningsloven.

Hvis studien er et kvalitetssikringsprosjekt som benytter helseopplysninger, men faller utenfor REKs mandat, må det meldes til Personvernombud for å bli vurdert for publisering i Sykepleien Forskning.

Registrering av kliniske forsøk

De aller fleste medisinvitenskapelige tidsskrifter i verden krever at kliniske forsøk registreres i et offentlig tilgjengelig register før forsøkene starter. Hvis artikkelen omtaler kliniske forsøk, må det foreligge et registreringsnummer i en av følgende godkjente databaser for slike studier:

www.actr.org.au

www.clinicaltrials.gov

ISRCTN.org

www.umin.ac.jp/ctr

www.trialregister.nl

Interessekonflikter

Eventuelle kommersielle egeninteresser eller andre interessekonflikter som er relatert til studien som omtales i manuskriptet, må oppgis når manuskriptet sendes inn her: https://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning 

Finansiering av prosjektet

Hvis prosjektet har fått økonomisk bistand, må opplysninger om dette fremkomme i et eget avsnitt på slutten av artikkelen.

Takksigelser

Forfatterne kan takke personer som har bidratt til arbeidet, men som ikke fyller kravene til forfatterskap, i et eget avsnitt sist i artikkelen. Forfatterne bør presisere hvordan den enkelte har bidratt. En slik takksigelse forutsetter at de aktuelle personene har samtykket.