fbpx Forfatterskap | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forfatterskap

Bare en person som tilfredsstiller kravene til forfatterskap, kan oppføres som medforfatter av en artikkel.

Når et artikkelmanuskript har flere forfattere, skal alle forfatterne ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at vedkommende kan ta offentlig ansvar for gjeldende deler av innholdet. En eller flere forfattere må ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer som oppfyller alle følgende tre kriterier, kan være medforfatter av en artikkel:

  1. Vesentlige bidrag til idé og utforming eller datainnsamling eller analyse og tolking av data
  2. Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
  3. Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres

Ved felles (kollektivt) forfatterskap må en eller flere personer som er ansvarlig, navngis. Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Forfatterne bør presisere hvordan den enkelte har bidratt. En slik takksigelse forutsetter at de aktuelle personene har samtykket.

Disse reglene er de samme som Vancouver-gruppens regler for forfatterskap og brukes også av Tidsskrift for Den norske legeforening.