fbpx Tre på gangen: Hva er din viktigste egenskap som sykepleier, og hvordan bruker du den? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Hva er din viktigste egenskap som sykepleier, og hvordan bruker du den?

Linda Habbestad Skorve er helsesjukepleier. Jobber i skulehelsetenesta på Sogndal vidaregåande skule i Sogndal kommune.

– Det trur eg må være tryggheten kompetansen som sykepleier gir meg i møte med mennesker. Denne egenskapen opnar opp for at den eg møter, kan komme med det som er vanskeleg, om det er tankar og følelsar eller det er eit problem personen treng å snakke med nokon om. Det gjer meg trygg når eg møter mennesker som er i krise. Kvifor dette er den viktigste eigenskapen, må være at for å kunne hjelpe mennesker må vi skape ein god relasjon. Lang erfaring som sykepleier (på sjukehus ved sengepost/akuttmottak og mange år som helsesjukepleier på ein vidaregåande skule) har gitt meg ein ballast til å klare det på ein god måte. Det er vel det vi kaller realkompetanse og livserfaring, som eg tek med meg i møte med ungdommane her på skulen.

Merete Holen Rimstad er spesialsykepleier og spesialrådgiver. Jobber med rus- og avhengighetsbehandling, seksjon ung ved Oslo universitetssykehus. 

– Det er tilstedeværelse. Det å kunne stenge alt annet ute for en liten stund og kun være tilstede for pasienten. Ved å være tilstede viser jeg at pasienten er verdt å bruke tiden på, noe som ofte skaper tillit og trygghet. Tilstedeværelse kan også bidra til at pasientene føler seg sett, hørt og akseptert, slik at de våger å åpne seg, noe som er viktig innen psykisk helse og avhengighetsarbeid. Det å komme nær og våge å stå i det, kan være med på å skape gode relasjoner. Og når man først har fått en god relasjon, er det ofte lettere å motivere og hjelpe pasienten. 

Gjertrud Langnes er alderspsykiatrisk sykepleier. Jobber i hjemmesykepleien i bydel Nordre Aker i Oslo.

– Etter min mening er det å tenke holistisk. Det å SE hele mennesket med sine fysiske, psykiske og åndelige behov. Dette henger sammen og gjør oss til det mennesket vi er. Jeg prøver å være psykisk til stede hos den enkelte. Vise respekt. La brukeren få tid. Jeg vil vise at jeg har tid til å vente på svar på spørsmål jeg stiller. La brukeren komme med sine behov og bekymringer og ta det på alvor. Viktig å følge opp det jeg lover å gjøre og ikke glemme det når jeg går fra vedkommende. 

Svar på spørsmålet:

Hva er ditt beste juleminne som sykepleier?

Send inn din mening til: monica.hilsen@sykepleien.no

Legg ved et portrettbilde + navn, stilling og arbeidsplass

Annonse
Annonse