Bokasin – et nytt og fantastisk papirprodukt

Sykepleien har utviklet et nytt og moderne papirprodukt som har fått en fantastisk mottagelse både blant sykpleiere og annonsøer. Bladet har flere lesere enn noen gang. Hver side leses i snitt over 334 000 ganger og mange tar vare på bladet. Magasinet går i dybden på ett tema om gangen og kommer ut 6 ganger i året.

Under følger alle utgivelsene:

Fag og forskning 2019. Her har vi laget fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no i 2019. Følgende temaer ble utgitt:  #Akutt, kritisk og kronisk sykdom, #Etikk, metode og verktøy, #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus, #Rehabilitering, alderdom og død, #Seksualitet, fødsel og oppvekst og sent sykepleiere som jobber innenfor hvert tema.

Bladene kan kjøpes i fordelsbutikken til NSF.

#Lønn tar for seg hva sykepleieren synes om lønnen sin. Er den riktig i dag? Speiler den ansvaret, utdanningen og arbeidsbelastningen. Og hva kan du egentlig gjøre med din egen, personlige lønn?

Magasinet kan kjøpes i fordelsbutikken til NSF.

#Sår inneholder mange gode artikler om sårheling og sårpleie. Dyktige fagfolk gir råd og viser prosedyrer og teknikker. Sårbehandling er et utfordrende fagfelt som dekkes lite under utdannelsen. Bestill gjerne flere blader og del ny kunnskap om et viktig område.

Magasinet kan kjøpes i fordelsbutikken til NSF.

#Hva er egentlig sykepleie? handler om hva sykepleierne skal kunne og gjøre og enda viktigere kanskje hva som ikke er rollen.Vi håper at boken kan bidra til en diskusjon som gjør rollen tydelig og definert.

Magasinet kan kjøpes i fordelsbutikken til NSF.

#Etter kreften er Sykepleiens 5. utgave av nye Sykepleien, som går i dybden på ett tema om gangen.263 000 nordmenn lever i dag videre etter en kreftdiagnose. Mange av dem med kroniske plager. Møt noen kreftoverlevere, og les hva sykepleiere bør kunne.

Bladet kan kjøpes i fordelsbutikken til NSF.

 #Isolert er en fotobok om isolasjon. 6 dyktige fotografer dokumenterer isolasjon med pasientens blikk. Bak lukkede dører, barn i isolat, ut av flokken, innelivet er noen av temaene.

Magasinet kan kjøpes i fordelsbutikken til NSF.

 #Pillenes pris  tar for seg angst og sovemedisiner. Kun for kort tids bruk, sier retningslinjer og helst ikke til eldre. Men praksis er ofte en ganske annen. Mange bruker disse medikamentene over lang tid og utvikler avhengighet. I denne utgaven tar vi et dypdykk inn i problemstillinger knyttet til disse medisinene. Hva må du vite, hva kan du gjøre og hva er ditt ansvar?

Utgaven kan kjøpes i fordelsbutikken til NSF.

 #sykepleierhelse handler om sykepleiernes egen helse. Boken handler om hvordan sykepleierne som yrkesgruppe utsettes for smitterisiko, stress, søvnvansker og smerter. Her får du gode artikler om hva den enkelte og avdelingen kan gjøre. Dette er kunnskap og innsikt som er aktuelt for de som jobber innen helse, men også alle andre.

Magasinet kan kjøpes i fordelsbutikken til NSF.

Bildet viser coveret til utgaven #Når er det nok?

#Når er det nok? Hele utgaven er viet ett tema: Når er det riktig å sette i gang livreddende behandling? Når skal et menneske få slippe?

Utgaven kan kjøpes i fordelsbutikken til NSF.