fbpx Å lede med følelser Hopp til hovedinnhold

Å lede med følelser

Mange ledere går i den fella at de ser på menneskene de leder som – først og fremst – medarbeidere. Og deretter – som mennesker. Men det er menneskene som bestemmer om virksomheten lykkes eller ikke. Dette kan gjenspeiles i sykefravær, produktivitet og/eller arbeidsmiljømålinger. 

Hvordan kan ledere bedre forstå hva som driver menneskene og forstå deres følelsesuttrykk?

Det er ikke lett, men gevinsten kan være enorm. Og det er verdt jobben. Å være opptatt av emosjonelle drivere gir innsikt i hvordan medarbeidere motiveres og handler. I tillegg vil følelsesbevisste ledere lettere få frem engasjement hos sine folk. Disse menneskene blir mer lojale og leverer bedre resultater (Journal of Occupational and Organizational Psychology). 

Gode ledere er oppmerksomme på hvilke koder medarbeiderne sender ut. De tar jobben med å «dekode» følelsene. Og de utforsker. Det krever kjennskap til kommunikasjon og mellommenneskelige reaksjoner. Det å vise følelser er sårbart, og mange vil skjule seg bak et forsvar. «Dekodingen» krever godvilje, tålmodighet samt kompetanse på følelser. 

Å lede med følelser – her er 3 tips 

 1. Vær i kontakt med dine egne følelser – vær tydelig 
  Mange forsøker å kontrollere sine følelser slik at de slipper å kjenne på dem. Metoden kan være å dempe følelsene ved overarbeid eller fortrengning. Effekten er ofte motsatt. Jo mer du kontrollerer og undertrykker, desto mer anspenthet og uro føler du. Uansett metode, vil følelsene tyte ut i kroppsspråket. Du tror kanskje at det ikke merkes. Men du blir irritert og utålmodig.

  Prøv heller å sette av tid til å reflektere etter både gode og dårlige episoder i livet ditt. Hva gjorde du? Hva kjente du? Hvilke behov hadde du? Følg med på deg selv. Skaff deg en samtalepartner som kan lytte og romme deg og ditt. En som tør utfordre. Er det samsvar mellom slik du føler det og slik andre oppfatter deg? Våger du være ærlig og tydelig for deg selv? For andre? Har du det bra? Ber du om det du trenger? Oppfattes du troverdig? 
   
 2. Ikke vær redd for andres følelser – tål dem
  De viser vei til viktige opplysninger. Tren deg på å lytte og å stille gode spørsmål. Hva har vedkommende behov for? Det du har lagt merke til – hva er det uttrykk for? Utforsk. Lær deg en god kommunikasjonsform, for da kan alt sies – og spørres om. 

  Det kan koste deg dyrt å overse endringer i medarbeidernes atferd og følelsesuttrykk. Det kan gi livslang lojalitet og tette bånd å gjøre det. 
   
 3. Lær deg hvordan du påvirker – vær nysgjerrig
  Vær nyfiken på hvilken atferd hos deg selv som vekker positive og negative følelser hos dine ansatte. Søk feedback. Utforsk tilbakemeldinger. Unn deg en god samtalepartner som kan speile og tydeliggjøre den effekt du har på andre. Fikk du den feedbacken du ønsket med handlingene dine? Har de hatt en annen effekt enn du ønsket? Finn ut hva dette handler om, og du vil få større handlekraft. 

  Vi liker ikke å innrømme at følelser styrer oss. Det gjelder også i arbeidslivet. I dagens samfunn er ledere med følelseskompetanse vinnerne. De behersker å påvirke samspillet mellom medarbeidere. Dermed forhindrer de mange konflikter og misforståelser. Dette gir sunne arbeidsplasser som gir best resultat på flere nivå.

  I vårt høyteknologiske samfunn, oppmuntres vi til å være tilgjengelige på flere arenaer. Det kan utfordre evnen til å lytte innover og kjenne på egne grenser og behov. Ved å anerkjenne verdien av følelser på arbeidsplassen, kan du som leder tydeliggjøre hvordan vi påvirker og blir påvirket av hverandre. Da er mye gjort!

   

   

POPULÆRE ARTIKLER NÅ