fbpx Sladrer jeg? Hopp til hovedinnhold

Sladrer jeg?

Ferske tall viser at det er 98 prosent som rapporterer om sladring på jobben! Snart får du en oppskrift som virker. 

Jeg vil fortelle dere om min kollega Glenn Rolfsen. Dette er ikke sladder, men informasjon om et smart grep han har lært meg. 

Det finnes nemlig en enkel modell som setter en stopper for sladring på arbeidsplassen. Det starter med å gjøre avtaler på fellesmøter. Sykefraværet sank fra 28 prosent til 9 prosent på to måneder.

Hva menes med sladring?

Sladring kan være ryktespredning eller baksnakking. Planting av usann informasjon eller et ikke-verifisert faktum. I noen tilfeller er sladring lekkasjer av fortrolig materiale.

Tankekors

Sykmeldinger og dårlig miljø har ofte grobunn i baksnakking. Vi tiltrekkes lett av «nyheter» og «juicy» informasjon fra andre. Å fortelle noe som andre vil høre, gjør deg interessant og spennende å være sammen med. Når du treffer en du har hørt sladder om, vil du automatisk være påvirket! Det er lett å bli med på en kultur med ukultur. Det er mer krevende å snu vinden.

Visste du at:

  • Når du spør en gruppe: «Vil dere ha slutt på sladring på jobben?», vil de fleste rekke opp hånden og si: «Ja.»
  • Når du spør samme gruppe: «Vil du endre deg?», vil de færreste rekke opp hånden.

Dette betyr at det er nyttig å ta styring og gjøre smarte grep for å få forandringer.

Her er en oppskrift som virker:

  1. Samle gruppen og informer om hensikt, faktum og observasjoner. Fortell at du har fått mange henvendelser om at det foregår mye sladring.
  2. Spør om de tror at det foregår baksnakking på arbeidsplassen. (Erfaringsmessig rekker de fleste opp hånden.)
  3. Inviter til en avtale hvor alle er enige om at de ikke skal baksnakke på seks måneder. Skriv opp på en stor plakat. Bruk nødvendig tid på å forankre og sikre at alle er med. (Om du ønsker, kan også alle skrive under.)

Hvorfor virker dette?

Hvorfor har Glenn hatt suksess med denne modellen?

Det krever styrke å være den første som «bryter» avtalen. Erfaringsmessig ønsker ingen å ta den rollen – og resultatet blir at baksnakkingen uteblir.

Når avtalen gjennomføres som over, er det først enighet om at sladring forekommer – og at det ønskes stoppet. Deretter enighet om at «alle» skal la være å sladre. Den kollektive enigheten gjør at man dropper å falle for fristelsen til å sladre. Oppmerksomheten rundt å bryte avtalen blir større enn selve «sladderet» – og gjør at du velger det bort. Genialt!

Lykke til!

Annonse
Annonse