Kjære direktør, jeg vil også shoppe!

Blogg 0 kommentarer

Jeg jobber i 100 % stilling, og jeg kan også shoppe. Hvis jeg vil. De som jobber deltid, kan også shoppe. Hvis de vil. Et valg er valget mellom ulike alternativer, og alle mennesker har i utgangspunktet muligheter for å velge. Velge mellom å shoppe eller jobbe. Velge mellom å være hjemme med barna eller jobbe. Velge mellom å jobbe fullt med smerter eller jobbe redusert med en bedre hverdag. Velge hvilken butikk vi vil handle i. Velge å spise frokost eller droppe frokosten.

Beklager direktør, du har ikke myndighet til å ta fra oss retten til å velge. Du sitter som direktør på toppen av et fjell der det også jobber en del sykepleiere. Har du tenkt på hvordan du vil løse 24/7-turnus-puslespillet hvis alle skal jobbe 100 %? Lykke til! Da må du både være tusenkunstner og ha god overtalelsesevne. Det er nemlig ikke så lett å dekke opp en 24/7-turnus med god nok bemanning hvis alle skal jobbe fullt. Og det er ikke fordi de ansatte må ut og shoppe, nei det er rett og slett enkel turnus-matematikk. I beste fall er dette mulig med mange langvakter og mange annenhver helg-turnuser. Og så lenge vi har pasienter som trenger døgntilsyn, vil vi trenge turnuser som dekker hele uka hele døgnet.

Vær obs på at du kan drukne i eldrebølgen. Når det blir din tur til å trenge ei seng på et sykehjem – vær klar over at sykehjemmet muligens ikke er bemannet alle helger. Og det er ikke fordi de ansatte er ute og shopper – nei, alle har nemlig fått fulle stillinger i en overkommelig turnus. Da ble det noen helger som ble stående tomme for personell.

Den shoppingteorien har forresten flere hull. For hvem av de deltidsansatte har råd til å shoppe? Med mine sykepleiebriller vet jeg at en del ansatte i deltidsstillinger ikke kan prioritere særlig mye shopping. Selv om du på fjellet ditt selvfølgelig har et par stykker som har høyere bruttolønn enn sykepleiere. 

Jeg håper at alle som velger å jobbe fullt, får seg en fulltidsjobb. Men jeg håper også at det fortsatt er kvinner og menn som velger å jobbe deltid. Hvorfor? Først og fremst fordi det da er rett valg for dem, men også fordi at slik de fleste turnuser er organiserte per i dag, trenger turnus-arbeidslivet deltidsansatte. 

Kjære direktør: Hvis jeg skal tolke ditt utspill i lyset av projeksjon, blir jeg nysgjerrig på ditt forhold til shopping? Og med mine nyinnkjøpte veilederbriller, lurer jeg også på om du har ubearbeidede følelser innenfor temaet du berører? Kan det hende du er litt sliten? Har du vurdert å gå ned litt i stilling?