fbpx Fri eller slave? Hopp til hovedinnhold

Fri eller slave?

Det er ditt valg

Like sikkert som at det er amen i kirka er det nå tid for et stortingsvalg etter en fireårsperiode. Valgkampen er i full gang, og de ulike partiene kjemper om å få din stemme. Partiene har ulikheter og fellestrekk, og vi kan vel dele det grovt i to med den såkalte høyre, - og venstresida.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i anledning stortingsvalget i 2017 spurt de ulike partiene som i dag er inne på stortinget og Rødt, om de støtter avtaleretten som sikrer medbestemmelse for ansatte via sine tillitsvalgte når turnus skal fastsettes.

Partiene har svart og de står selv ansvarlige for svarene som er gitt.

NSF er partipolitisk uavhengig men langt fra upolitisk. NSF er særdeles opptatt av helsepolitikk og arbeidslivspolitikk. Det skulle for øvrig bare mangle etter som de organiserer vel 108 000 medlemmer.

Foranledningen til dette er at Arbeidstidsutvalget på vegne av regjeringen foreslår å fjerne denne retten vi har i dag. Dette handler til syvende og sist om din fritid. Vi som tillitsvalgte har nå i dag muligheten til å si nei til en godkjenning av turnus hvis vi mener den ikke er tråd med gjeldende regler, eller er uforsvarlig på ulikt vis. Denne retten vil vi nå miste hvis regjeringen får det som de ønsker.

Forslaget som ligger inne er allerede velsignet av arbeidsgivere som ser frem til å kunne vedta arbeidsplaner uten involvering av tillitsvalgte. De ønsker ganske enkelt å ha full styringsrett over din arbeidstid og fritid.

Å ha en dialog der arbeidsgiver kan ytre at ”jeg hører hva du sier, men jeg gjør som jeg vil”, er ikke noe vi arbeidstakere vil være tjent med. Det er en forskyvning i maktbalansen som utelukkende arbeidsgiver kommer i hurrastemning for. Tillitsvalgte er ikke noe herk i maskineriet. De er en sikkerhet og buffer for deg som arbeidstaker fordi de nemlig er opptatt av helsa di, arbeidstida di og faget ditt. Så enkelt og greit er det. Ordningen som er i dag fungerer faktisk siden den krever enighet. Det kan ikke bli bedre.

I tilbakemeldingene fra de ulike partiene er det kun Høyre og Venstre som ikke er tydelige, og som heller ikke kan gi sin støtte til å bevare avtaleretten. Det er ulne svar og det krever heller ikke å være rakettforsker for å forstå at det er disse som er tilhengere av å fjerne avtaleretten. Det er et traurig sorti med tanke på hva de tilbyr ansatte i sine arbeidsliv. Det handler nemlig om våre liv, og om hvordan vi skal organisere hverdagene våre. Arbeidsmiljøloven er allerede svekket av nåværende regjering, der en samlet fagbevegelse har kjempet i 100 år for det vi har i dag. Vi skal ikke gå bakover. Vi skal gå fremover. Nå risikerer vi å settes enda lenger tilbake i tid.

Så lenge du er ansatt vil du påvirkes av endringene. Du kan ikke velge dem bort når de først er vedtatt.

Når det gjelder hva du skal velge er det ditt valg, og ingen andre sitt. Du må imidlertid være klar over hvem som ivaretar dine rettigheter som arbeidstaker slik at du tar et informert valg. Høyresiden med de borgerlige slik det nå har vært i fire år har dessverre ikke prioritert arbeidstakersiden. De kan velge å gjøre noe annet, men det har de hittil ikke gjort.

Det er din fritid, din arbeidsdag og ditt valg.

Godt valg

POPULÆRE ARTIKLER NÅ