fbpx Firer vi på kravene ? Hopp til hovedinnhold

Firer vi på kravene ?

Torsdag 2. februar skrev Tidsskriftet sykepleienat Høgskolen i Oslo og Akershus skal starte et prøveprosjekt hvor helsefagarbeidere skal få en Y-vei inn på sykepleien. Dette innebærer at de ikke trenger generell studiekompetanse for å starte på en bachelorgrad i sykepleie. Istedenfor skal de ha et tilpasset studieforløp slik at de under bachelorgraden også oppnår generell studiekompetanse. Du synes nå muligens det skurrer litt, for skal ikke generell studiekompetanse forberede deg på høyere studier? Dette er hele essensen i studiekompetanse, det skal gi deg kompetansen du trenger for å studere og det er derfor meningsløst å ta denne mens du samtidig studerer.

Spennende lesning

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, som seg hør og bør i dagens samfunn ble denne artikkelen delt i sosiale medier. Kommentarene lar ikke vente på seg, og det er mye spennende lesing i kommentarfeltet. Først og fremst vil jeg løfte frem hva som kommer frem i artikkelen, for det er faktisk mye mer spennende. Her får vi vite at Norsk Sykepleierforbund og Norsk Sykepleierforbund student begge er sterkt negative og kritiske til denne ordningen. Dette er ikke overraskende, for de har kjempet imot at noe som dette i det hele tatt skulle prøves. Det som virkelig er interessant er at også høgskolen selv er sterkt negative og ikke ønsker dette tilbudet, men er pålagt av kunnskapsdepartementet å prøve ut ordningen. Én ting er sikkert – jeg hadde ikke ønsket å studere et studieopplegg hvor både fagforbundet og skolen selv er imot opplegget. Hvordan skal da opplegget bli noen suksess i det hele tatt?

Feilaktig

I kommentarfeltet på Facebook er det kommet frem mange kritiske røster men også mange positive. Naturlig nok er det mange helsefagarbeidere som ønsker dette velkommen. Det som bekymrer meg er at mange av kommentarene fremstiller et feilaktig bilde av sykepleien. Jeg skal løfte frem noen av disse.

«Du kan være så dyktig du vil på skolen, men det er de mellommenneskelige relasjonene som teller mest og erfaringene du gjør underveis».

Sykepleien er en teoretisk tung utdannelse, og som ferdig utdannet tar du avgjørelser som skal være faglig begrunnet. Du skal handle riktig i stressende og krevende situasjoner og må bruke teoretisk kunnskap i dine valg. Da holder det ikke med mellommenneskelige relasjoner og erfaringer. Det er flere liknende kommentarer som fremstiller sykepleien som et rent omsorgsyrke hvor en kommer langt bare en er praktisk dyktig og empatisk, som er i mine øyne en feilaktig fremstilling av sykepleieryrket og bærer preg av stor uvitenhet.

Fast-track

«Blir sjokkert over holdningen til mange her som jeg ser er sykepleiere, hvor lite dere verdsetter helsefagarbeidere»

Slike kommentarer er det flere av. Er det virkelig slik at fordi at sykepleiere ønsker å bevare det alminnelige inntakskravet til sin utdannelse så ser de ned på helsefagarbeiderne? Det er ikke noe fast-track opplegg for sykepleiere som vil bli leger heller – betyr det at leger automatisk ser ned på sykepleierne? Her trekkes mange slutninger ut fra kontekst.

Undergraver arbeidsoppgavene

«Eksamener er en ting men praksis burde være noe annet. Eneste han ikke har gjort er enkelte prosedyrer som sprøytesetting, sondemat, kateterisering».

Flere slike kommentarer undergraver arbeidsoppgavene til sykepleiere. En glemmer at flere prosedyrer kan fremstå som enkle men det er ikke de praktiske prosedyrene som definerer en sykepleier. Det er teorien bak, teorien som forteller når disse prosedyrene skal gjøres, faren ved de og farene ved å ikke gjøre de riktig. Eller indikasjoner og kontraindikasjoner om du vil.

Poenget med studiekompetanse

«Jeg forstår ikke at ett år ekstra med matte, norsk og samfunnsfag virkelig skal ha noe å si for de fleste fag. Jeg ville heller foretrukket noen med fagbrev i helse for en helsestilling, enn noen studiekompetanse.»

Dette er noen av de vanligste kommentarene, disse vitner om at en ikke har forstått hva studiekompetanse handler om. Det er ikke slik at noen mener at en blir en flinkere sykepleier av å ha generell studiekompetanse. Det er ikke poenget i det hele tatt! Poenget med studiekompetanse er å gjøre deg til en flinkere student. Hele poenget med å ha noe som heter studiekompetanse som kravet for høyere utdannelse er å forberede den kommende studenten til å studere, og gjøre han eller henne best mulig forberedt til å ta til seg store mengder kunnskap på kort tid. Dersom en sier at en ikke trenger dette på sykepleien, men på andre akademiske utdannelser, hva sier en da om sykepleierstudiet?

Dans på roser?

«Finnes mange skoleflinke idioter der ute, som ikke skjønner hvordan man skal jobbe med mennesker. Også er det kanskje mange flinke, kjærlige, og omsorgsfulle folk som ikke er så flink på skolebenken når det gjelder vanlig fag.»

Flere slike kommentarer går igjen, som spiller på at en må være skoleflink for å få generell studiekompetanse. De hevder så at det derfor er bra at de mindre skoleflinke kan få komme inn på sykepleien. Unnskyld meg, men dette er to motsigende argumenter. Dersom en med deres ord ikke er skoleflink, hvordan skal en da kunne komme seg gjennom en høyere utdannelse. Tror en virkelig at sykepleierstudiet er en dans på roser? Fagene og eksamenene jeg måtte gjennom på sykepleien var betydelig mer omfattende og krevende enn fagene jeg hadde da jeg tok generell studiekompetanse. Vi må ikke lure kommende studenter til å tro at sykepleien bare handler om praktiske prosedyrer og omsorg. En kommer ikke gjennom en bachelorgrad bare ved å være omsorgsfull, snill og koselig.

Føler seg tråkket på

Mange kommentarer hevder at sykepleiere tråkker på helsefagarbeiderne når vi er negative til denne ordningen, samtidig som de sier at de er mye bedre egnet enn studenten som kommer rett fra videregående med studiekompetanse. De føler seg altså tråkket på, samtidig som de tråkker på andre som faktisk har innfridd kravet til opptak til studiet. Det å være uenig i at inntakskravet på et studie beholdes er ikke det samme som å tråkke på de dette eventuelt vil ramme.

Min erfaring

Fokuset på helsefagarbeiderutdannelsen er svært annerledes enn på sykepleien. Her snakker jeg av erfaring. Før jeg begynte på sykepleien var jeg utdannet hjelpepleier og jobbet et år som dette, så et år deltid mens jeg tok generell studiekompetanse og realfag.

Jeg er en av dem som selv trodde at sykepleien kom til å bli en dans på roser ettersom jeg var hjelpepleier fra før. Jeg tok skammelig feil. Sykepleien var og er betydelig mer omfattende enn hva jeg hadde trodd. Jeg hadde stort utbytte av året jeg tok generell studiekompetanse, ikke nødvendigvis bare på grunn av fagene men fordi det tvang meg til å lære meg gode studieteknikker. Hva jeg lærte i naturfag, biologi, kjemi og matematikk kom godt med i fagene anatomi, fysiologi, farmakologi og legemiddellære.

Engelsk kom godt med gjennom hele studiet, og norsk var nyttig under oppgaveskriving. Jeg kunne muligens blitt en god sykepleier uansett, men hadde jeg lært like mye? Hadde jeg fullført studie på normert tid? Hadde resultatene mine vært like gode? Vi vet ikke svarene på disse spørsmålene. Allikevel er det slik at vi kan være enige om at det er lurt å forberede studenter på høyere studier, og per dags dato består denne forberedelsen av å inneha studiekompetanse. Noen land krever også spesiell studiekompetanse for å komme inn på sykepleierstudiet, akkurat som på legestudiet. Dette begrunnet i at de naturvitenskapelige fagene har en naturlig base i biologi, kjemi, fysikk og matematikk.

Hvor går streken?

Hva med andre fagbrev-utdannelser – skal vektere lettere komme inn på politi og butikkmedarbeideren på økonomi? Hvor skal streken trekkes? Skal sykepleiere lettere komme inn på legestudiet siden de har med seg så mye nyttig erfaring? Erfaring, omsorg, empati og praktiske ferdigheter er viktig. Det som også er viktig er gode teoretiske kunnskaper i basis fag, gode studieteknikker og solid forståelse av teorien som danner grunnlaget for praksisen.

Enhetlig sykepleie

Vi ønsker heller ikke et A- og B-lag av sykepleiere. Vi ønsker en enhetlig sykepleierutdannelse. Slik situasjonen er i dag er det store variasjoner mellom hvordan studiestedene utformer sykepleierutdannelsen. Vi trenger ikke nok en variant. I mine øyne er det mye viktigere at vi jobber og kjemper for at de variasjonene som allerede finnes blir mer enhetlige og at kvaliteten på studiet øker enda mer. Dette er ikke en profesjonskamp, dette er en kamp for sykepleiens kvalitet og anseelse. Helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, apotekteknikere og annet helsepersonell er hjertelig velkomne på sykepleierstudiet og jeg tror de tar med seg utrolig mye verdifullt inn i studiet. Jeg tror også at de kan bli noen helt vanvittig gode sykepleiere. Det eneste jeg ønsker å formidle er at skal en studere på universitet eller høgskole så bør en kunne tilegne seg et minimum av studieforberedende fag, også kjent som generell studiekompetanse.

LES OGSÅ:

Kan begynne på sykepleiererutdanningen uten generell studiekompetanse

- Kan synes paradoksalt

Annonse
Annonse