fbpx Ikke bra, bare billig? Hopp til hovedinnhold

Ikke bra, bare billig?

Hva sier du til å få tilbud om en tjeneste med kvalitet, kompetanse i alle ledd, og til en lavere pris enn du trodde? Ingen protester så langt, hører jeg. Vi fortsetter derfor med tanken: I tillegg skal du også få beslutningsmyndighet om leveransetidspunktet, samt påvirkning om hvem som skal levere tjenesten. Fremdeles innafor, dette? For du, som tjenestenes mottaker, er ikke den som skal bry deg med detaljene som ligger bak at dette skal være organisert slik at det lar seg gjøre. Du får det du skal, til avtalt tid og rammer, for du har jo full oversikt over tjenestenes egentlige innhold når det gjelder kvaliteten, i alle ledd. Eller?

La oss leke litt med ideen om at dette handler om rørlegging. Du får en bil på døra, med folk i arbeidsdresser, som bringer med seg utstyret som skal monteres og installeres i ditt hus. Du vet at vannskader i boligen blir dyrt, derfor er du opptatt av at kvaliteten i alle ledd overholdes og at arbeidet følger kvalitetsmessige prosedyrer. Rørleggere kan jo sitt fag.

La oss leke litt videre: Du skal ha hjelp til hjemmesykepleie hos en nær slektning, og er tilstede når hjelperne kommer. Til avtalt tid kommer bilen med den uniformerte hjelper, som har navneskilt og bredt smil. Alt er tilsynelatende greit, alle virker å være komfortable med det som skal foregå i sårstellsituasjonen. Du vet at sår krever prosedyrebasert stell over tid for å leges, og er derfor opptatt av at det er kvalifisert personell som utfører handlingen hos dine nære. Eller? Vet du faktisk at det er rørleggere som legger rør, og sykepleiere som leger sår? Eller er det noe du bare antar? Er du blant dem som blir litt urolig nå, er du i godt selskap.

Både ordførere, rådmenn, tjenesteledere og pårørerende bør følge betydelig bedre med. Det er ikke garantert at alle får det de antar, uten å sjekke fakta. I dagens kommunehelsetjeneste er det dagligdags at den lovpålagte tjenesten pasienter antar kommer fra kompetente hoder og kvalifiserte hender, ikke er det som faktisk leveres. Det som kommer kan komme fra noen som gjør så godt de kan, ut fra det noen har fortalt er gjeldende prosedyre. Men hvordan virkningen av slike handlinger skal vurderes, det finnes det ingen prosedyre på. Det er derfor det skal brukes riktig kompetanse hver gang.

Se gjerne mer her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Ikke bra kan bli bare billig - på kort sikt. Et sår kan raskt medføre bakteriell infeksjon, hospitalisering, og kroniske smerter. Oppdages en uønsket utvikling for seint, kan det bli alvorlig. Likevel er dette ikke hentet ut fra en tegneserie; dette skjer hver dag. Og noen vet. Men siden budsjetter er trange, og det blir kjeft å få om det trange driftsbudsjettet overskrides, holder mange tåta. Og håper at det går bra. Forskjellen mellom lydighet og lojalitet ligger, blant annet, i kompetansen å forstå hele innholdet i et budskap. Der den lydige tier kan det være lojalt å varsle ifra... Norsk lov er ikke en lunsjmeny hvor du kan velge vekk det som ikke passer. Likevel er dette dagligdags i kommune-Norge i dag. Ikke bra, bare billig...

POPULÆRE ARTIKLER NÅ