fbpx -When you need me... Hopp til hovedinnhold

-When you need me...

Hei politiker: Du trenger flere sykepleiere, ikke økonomer.

- Det er alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og norske kommuner. Pasientsikkerhet kan komme i fare på grunn av dette, heter det i en landsomfattende undersøkelse fra Helsetilsynet. Jepp, det vet vi. Det vet alle som arbeider i denne sektoren. Det vet kanskje politikere og byråkrater også. Men det er ikke nok. Det er ikke nok at tillitsvalgte, pasientorganisasjoner eller pårørende har sagt det lenge. Så hva er egentlig nok?

Helsetilsynets klare melding om status må da vel være tilstrekkelig til å få dette mer på skinner. Men når?

Tålmodige er vi kjent for å være, norske sykepleiere. Er det ikke det ene så er det alltid det andre, og i sum er det aldri nok til å få de politiske løftene på plass. Forståelsen av norsk lov er sjelden mer tentativ enn når den omhandler hvordan helsesektoren skal bruke sin samlede kompetanse.

Den nye vin heter e-helse. Vi som hoster litt av det hele mener at helhet er bra, og langt på vei sikret om gamle løfter allerede hadde vært innfridd. Men nå er det andre leverandører som skal inn på markedet, for det er det dette er. Et marked, med stadig nye aktører som skal definere nye virkeligheter. Hvor ventelister betraktes som ordrereserve.

Og nå skal alt bli digitalt bedre. Men for pasientsikkerheten er det fremdeles lege og sykepleier som er svaret på mye. Vårt nærvær. Vår observasjonsevne og eventuelle endringstiltak når situasjonen krever det. All verdens monitorering skal til slutt ende opp i vurderings- og behandlingstiltak. Det krever tilstedeværende kompetanse. Akkurat som i all samhandling.

Elefanten i rommet er mangel på nok relevant kompetanse til å utøve reell samhandling. Det betyr noen flere leger, og mange flere sykepleiere i kommunal sektor. Pasientsikkerheten er i fare når direktører og rådmenns tolkning av forskrifter, som skal forstå loven, bare hensyntar "fare for liv og helse". Du kan lese selv i Helsepersonellovens paragraf 4 i kapittel 2 her: https://www.nsf.no/lover-og-forskrifter/artikkelliste/17078. Forskriften er klokkeklar på at det er faglig forsvarlighet, og retten til omsorgsfull hjelp, som skal ivaretas. Uten kompetent bemanning er dette ikke mulig å oppnå. Forskriften brytes derfor daglig.

Det blir ikke orden på dette før kommunale budsjetter tar inn over seg at vi trenger lønnsmidler til flere sykepleiere. Det er mulig at e-helse er både mer digitalt og tilsynelatende moderne, men det er mennesker som får de farlige virus- og som trenger behandlingsregimene. Kronikerne trenger oppfølging, først og fremst av fagpersoner. Sykepleiere er fleksible, analoge og virker.

Vi trenger et Sykepeleierløft nå.

POPULÆRE ARTIKLER NÅ