fbpx Om redaksjonen Sykepleien Forskning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Om redaksjonen Sykepleien Forskning

Tone Rustøen
Redaktør i Sykepleien Forskning
Telefon:414 54 870
tone.rustoen@sykepleien.no

Jonas Debesay
Assisterende redaktør i Sykepleien Forskning
Telefon:928 16 038
jonas.debesay@sykepleien.no

Stein Ove Danielsen
Assisterende redaktør i Sykepleien Forskning
Telefon:413 68 255
stein.ove.danielsen@sykepleien.no

Signe Marie Flåt
Manusredaktør i Sykepleien Forskning
Telefon:992 73 284
signe.marie.flat@sykepleien.no

Sykepleien Forsknings redaksjonsråd. F.v.: Gørill Haugan, Gudrun Rohde, Anners Lerdal, Tove Aminda Hanssen og Anne Kristin Snibsøer. Foto: Marit Fonn

Redaksjonsråd:

Anners Lerdal, forskningssjef ved Lovisenberg diakonale sykehus, professor ved Universitetet i Oslo
Tove Aminda Hanssen, professor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Gørill Haugan, professor ved NTNU
Gudrun Rohde, professor ved Universitetet i Agder
Ann Kristin Snibsøer, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

Annonse
Annonse