fbpx Sykepleier/ Spesialsykepleier Barneavdelingen | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/ Spesialsykepleier Barneavdelingen

Er du en sykepleier med hjerte for de unge pasientene?

Da vil barneovervåkningen på Akershus universitetssykehus (Ahus) gjerne treffe deg! Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe i et givende, meningsfylt og faglig utviklende miljø. Hos oss får du bidra til at barna og familiene deres får best mulig behandling og pleie ved kritisk sykdom.

Vi lyser ut to faste stillinger og et vikariat som sykepleier eller spesialsykepleier. 

Hva gjør vi hos oss?
På Barneovervåkningen følger vi opp de dårligste barna. Avdelingen åpnet i 2018, og vi var det første sykehuset i Norge som fulgte den nye norske veilederen som handler om overvåkning av akutt og alvorlig syke barn. Med en egen barneovervåkningsenhet får de sykeste barna mer tilrettelagt behandling av helsepersonell som er vant til å jobbe med barn. 

I 2020 flyttet vi inn i nye lokaler og utvidet overvåkingskapasiteten for akutt og kritisk syke barn. I dag har vi fire barneovervåkningsplasser. 
Hvorfor skal du velge oss?

Vi har et stort fokus på faglig utvikling for våre ansatte, slik at du hele tiden kan bli tryggere i jobben du gjør. Vi har et godt samarbeid og terskelen for å samarbeide er lav. Dette bidrar til et trygt lærings- og arbeidsmiljø.

Når du starter hos oss får du din egen fadder. Fadderordningen vår strekker seg over åtte uker, og forlenges hvis du har behov for det. I løpet av disse ukene følger du turnusen til en sykepleier/spesialsykepleier, og målet er at du skal få en god start på tiden din hos oss med trygg opplæring og god veiledning.

Vi gjennomfører jevnlig:

- Kurs for kompetanseheving
- Fagdager
- Simuleringstrening på et eget senter på sykehuset
- Årlig sertifisering i bruk av medisinteknisk utstyr og individuelle kompetanseplaner
- Hospitering ved intensiv- og medisinsk overvåkning.  

Vi kan garantere en spennende og variert arbeidshverdag. Hos oss vil du jobbe med en bred pasientgruppe, med diagnoser som respirasjonssvikt, ketoacidose, kramper, forgiftninger, elektrolyttforstyrrelser og mye mer. Du vil jobbe med avansert medisin-teknisk utstyr i overvåking av vitale funksjoner hos de akutte og kritisk syke barna. 
Arbeidsmiljøet vårt er stort og engasjert, og for oss er det viktig å gi best mulig omsorg til barn og familier med ulike behov. Barneovervåkningen samarbeider tett med de andre seksjonene i Barne- og ungdomsklinikken og med de andre overvåkingsenhetene på Ahus.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

 
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og vurdering av barn 
 • Behandling av akutt syke barn
 • Overvåkning av kritisk syke barn
 • NIV behandling
 • Kontakt og oppfølging av pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Tredelt turnus med helgearbeid

Kvalifikasjoner

 • Du har interesse for barn og overvåkning
 • Spesialsykepleiere (barnesykepleie, intensiv sykepleie eller anestesi), eventuelt sykepleiere med erfaring fra arbeid på sykehus
 • Søkere med erfaring fra overvåkingsenheter vil prioriteres
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Den som får stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a  

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å vise ansvar, omsorg og ønsker å bidra inn for ett godt arbeidsmiljø
 • Ser verdien av engasjement og trivsel på jobb
 • Må evne å arbeide i tverrfaglig team og selvstendig
 • Du må ha god observasjonsevne, være handlekraftig og vise ro i akutte situasjoner
 • Du må kunne mestre hyppige og raske fokusskifter
 • Trives med å jobbe i et høyteknologisk miljø
 • Du er faglig nysgjerrig og har lyst til å videreutvikle deg
 • Fleksibel til å bistå på tvers av seksjoner i barneavdelingen
 • Du er god til å prioritere

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Kontaktinformasjon

Pia Cathrine Ljostad

Seksjonsleder (sykepl/jordmor)

Telefon:+4791878733 

Kontaktinformasjon

Bildet er fjernet.

Pia Cathrine Ljostad

Seksjonsleder (sykepl/jordmor)

Telefon:+4791878733
 

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 618 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.

Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.

Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.


 

Annonse
Annonse