fbpx Sykepleier natt | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier natt

Ullern helsehus er et nytt og moderne helsehus med 96 korttids- og rehabiliteringsplasser fordelt på fire sengeposter. Pasientgruppen er eldre med sammensatte helseutfordringer, og overføres hovedsakelig fra sykehus for videre behandling og pleie. Pasientene skal oppleve et målrettet opphold fra de ankommer helsehuset, hvor målet er å kunne komme hjem igjen. Vi jobber tverrfaglig for å nå målene med motto «hver time teller», og det tverrfaglige teamet består og samarbeide tett med andre sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut.  

I løpet av 2023 fikk helsehusene i Oslo tilført ekstra ressurser, og organisering av pasientene ble noe mer spesialisert, ved at helsehusene nå har autonomi i hvor pasientene blir lagt. Det er opprettet mottaksteam for å ta imot og plassere nye pasienter av faste medarbeidere. I hver avdeling er det tilført en ny medarbeider, med oppgaver knyttet til måltider mm. og resepsjonen er bemannet nå også på kveldstid.

Vi jobber aktivt med å ta i bruk teknologi og digitale løsninger å legge til rette for fremtidsrettede løsninger i tjenesten. I sommer innfører vi nytt pasientvarslingssystem og digitalt tilsyn. Hos oss møter du erfarne kolleger med høy kompetanse og du vil ha gode utviklingsmuligheter som sykepleier. Har du lyst til å være med å jobbe i et aktivt fagmiljø i kommunehelsetjenesten, vil vi gjerne ha deg med!
 

For å øke sykepleiedekning på natt lyses det nå ut 4 stillinger på 66,6% for tiden på natt i avdeling 1 og 3. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Alle vitnemål og attester må legges ved. Politiattest må fremvises. Søkere vurderes fortløpende. 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie til pasienter:
  • Oppfølging av pasienters grunnleggende behov
  • Kommunikasjon med pasienter og pårørende
  • Medikamenthåndtering
  • Stell og pleie
  • Utførelse av tekniske sykepleierprosedyrer
 • Håndtering av akuttsituasjoner.
 • Du har ansvar for at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet og faglig forsvarlighet.
 • Du holder deg oppdatert innen eget fagområde, og deltar i faglig utviklingssamarbeid.
 • Du har ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter, lærlinger, elever og kollegaer ved behov.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisert sykepleier
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå, gjennom helse ansettelsesperioden (Bergenstest/C1)
 • Erfaring med Gerica, eller annet elektronisk dokumentasjonssystem er et pluss
 • Det er en fordel med tidligere erfaring fra rehabilitering, KAD, legevakt, akuttmottak og/ eller andre helsehus i Oslo
 • I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er det krav til stillingen om at det før tiltredelse legges frem gyldig politiattest, som ved fremleggelse ikke er eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

 • Du har faget i fokus, og setter tverrfaglig samarbeid høyt for å sikre at pasienten får det tilbudet som er planlagt 
 • Du er engasjert, har pågangsmot og gode samarbeidsevner
 • Du er effektiv og trives med å jobbe selvstendig 
 • Du er nysgjerrig på nye velferdsteknologiske løsninger.
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø, hvor vi jobber med basis i Oslo kommunes verdigrunnlag.
 • Et godt fagmiljø som gir deg mulighet for utvikling 
 • Lønn etter Oslo kommunes tariffavtale
 • Oslo kommune betaler 2% til pensjonssparing
 • Gode kollektivforbindelser og parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet
 • Kantine med varmlunsj på hverdager
 • Treningsrom

Kontaktinformasjon

Sanja Dinic

Avdelingsleder

Telefon:23435731

Kamilla Bigseth Grønvik

Telefon:21802180


Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?
Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.
Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vaksinasjonsstatus mot sesonginfluensa og holdninger til vaksinering generelt vil kunne bli lagt vekt på i vurderingen av personlig egnethet

 Vi ser frem til å høre fra deg.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no


 

Annonse
Annonse