fbpx Sykepleier Intensiv avdeling SSF | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier Intensiv avdeling SSF

Er du på utgikk etter en spennende jobb som sykepleier, der du får en variert hverdag og mulighet til stadig utvikling?

Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) søker etter to engasjerte sykepleiere til 2 x 100 % vikariat, f.o.m 01.08.2024 t.o.m 31.08.2026. Mulighet for forlengelse.

Det er ønskelig at søker har erfaring fra arbeid på sykehus og helst akuttmedisinske poster, og/eller at søker har interesse for akutt- og intensivmedisinsk behandling.

Intensiv avdeling SSF ønsker å sikre fremtidig stabil dekningsgrad av intensivsykepleiere, og har stort fokus på rekruttering til videreutdanning. Søkere/sykepleiere som er interessert i dette som karrierevei, vil ha mulighet for å motta utdanningsstilling til videreutdanning, når de søker og tilbys plass ved universitet.

Startdato ønskelig 01.08.2024, eller snarest mulig/etter avtale..

Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig. 

Arbeid p.t. hver 3.helg i for tiden 3 delt turnus. Vi har p.t. kalenderplan/"ønsketurnus". Det må påregnes arbeid 2 helger ekstra i året. 

Vi er en avdeling med høy grad av trivsel! Vi har et godt faglig miljø med fokus på pasientsikkerhet, gode pasientforløp og kvalitet i behandlingen. Vi har faste fagdager i turnus og mulighet for hospitering for faglig påfyll i andre sykehus. Vi ønsker søkere med interesse og engasjement i forhold til kontinuerlig kvalitetsforbedring og fagutvikling. Gode medmenneskelige kvaliteter og personlig egnethet for stillingen vektlegges også høyt.
 

Intensiv enhet ligger organisatorisk under Kirurgisk avdeling og har 4 intensivsenger, 8 postoperative og 6 dagkirurgiske senger.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar og utøvelse av intensivsykepleie.
 • Enheten har respiratorbehandling inntil 2 døgn og NIV behandling 24/7 for pasienter med intermediært behov.
 • Vi tar imot og behandler kritisk syke pasienter for stabilisering før evt videresending til annet sykehus.
 • Enheten er en del av sykehusets stansteam, vurderingsteam traume (tidligere traumeteam) og medisinsk team. Telemetriovervåking og el-konvertering utføres på enheten.
 • Behandling av dagkirurgiske pasienter ligger under intensiv enhet, i tillegg til postoperativ overvåkning og sykepleie. Studentansvar/veiledning av sykepleierstudenter.
  Dokumentasjon i DIPS og Metavision (elektronisk pasientkurve).

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med relevant erfaring fra sykehus, primært intensivavdeling eller annen akuttavdeling innen somatikk.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende IKT kompetanse.

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, jobbe tverrfaglig, ha gode kommunikasjonsevner, være strukturert og kunne jobbe under høyt press i perioder.
 • Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i alt du gjør må stå sentralt.
 • Det forventes at våre ansatte jobber i tråd med SSHF's verdigrunnlag, som er: Respekt - faglig dyktighet - tilgjengelighet - engasjement.

Vi tilbyr

 • Faste fagdager og jevnlige simuleringsøvelser som læringsform.
 • Våre ansatte har evnen til å se hverandre og ta vare på hverandre i en hektisk hverdag.
 • Muligheter for kurs og hospitering, og mulighet for å søke om utdanningsstilling for intensivsykepleie-videreutdanning.
 • Varierte arbeidsoppgaver.

Kontaktinformasjon

Charlotte Haugland

Enhetsleder

Telefon:38 32 72 93


Om arbeidsgiveren

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook


 

Annonse
Annonse