fbpx Spesialsykepleier/sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier/sykepleier

VI SØKER SPESIALSYKEPLEIERE/SYKEPLEIERE TIL NYOPPRETTET PALLIATIV SENGEPOST 

Radiumhospitalet flytter 23.09.24 inn i nye kliniske lokaler og lokaler for protonterapi. Det satses på å styrke det palliative tilbudet til både inneliggende og hjemmeboende pasienter og deres pårørende. En ny sengepost for spesialisert palliasjon opprettes i flotte lokaler i 6.etasje, samlokalisert med nyopprettet lettpost med 14 senger. Den palliative sengeposten starter opp med 8 senger og vil sannsynligvis utvide antall senger i løpet av kommende år. 

Vi har ledig 100% stillinger, faste og vikariater, for sykepleiere, fortrinnsvis spesialsykepleiere, med erfaring fra arbeid med pasienter med palliative behov. Stillingen innebærer 3-delt turnus med arbeid hver 3.helg.

Sengeposten vil gi spesialisert tverrfaglig palliativ behandling til pasienter med komplekse palliative behov. Overordnet målsetting er god symptomlindring i alle faser av kreftsykdommen, samt å sørge for at pasientene opprettholder god livskvalitet og høyt funksjonsnivå så lenge som mulig. Enheten vil ha sterkt fokus på symptomlindring i vid forstand; både fysiske plager og psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle behov, samt inkludering og ivaretagelse av pårørende og etterlatte. 

Sengeposten vil ha et tett samarbeide med Seksjon for lindrende behandling som er det regionale palliative senteret i Helse Sør-Øst og omfatter en klinisk del (sengepost, poliklinikk og tverrfaglig palliativt team med tilsyn til inneliggende pasienter og ambulant virksomhet) og Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst.

Som sykepleier har du nå en unik mulighet sammen med dyktige og engasjerte kollegaer til å være med å bygge opp en spesialisert palliativ enhet på landets eneste kreftsykehus. 

Ansetter fortløpende. 

 Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Spesialisert palliativ behandling og omsorg med et tverrfaglig fokus til pasienter og pårørende
   
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten 

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Videreutdanning i kreftsykepleie eller palliasjon
 • Erfaring med palliativ behandling og omsorg vil bli vektlagt
 • God språklig fremstilling/Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har et engasjement for palliasjon
 • er en selvstendig, fleksibel og ansvarsbevisst medarbeider
 • har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er løsningsorientert
 • har gode kommunikasjonsevner
   

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høy faglig kompetanse
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Kompetanseheving gjennom faglunsj, fagdager mm
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for forlengelse av vikariater

Kontaktinformasjon

Joran Slaaen

Konst. seksjonsleder

Telefon:92680068

E-post: jorsla@ous-hf.no

Silje Lein Bjørnbeth

Avdelingsleder

Telefon:90690711

E-post: sillei@ous-hf.no

Om arbeidsgiveren

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Annonse
Annonse