fbpx Spesialsykepleiere/sykepleiere til sengepost og poliklinikk | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleiere/sykepleiere til sengepost og poliklinikk

Barne- og ungdomsavdelingen på Lillehammer søker etter spesialsykepleiere/sykepleiere til sengepost og poliklinikk.

Barne- og ungdomsavdelingen har barne- og ungdomspost, nyfødtintensiv og poliklinikk på Lillehammer i tillegg til poliklinikk på Gjøvik. Avdelingens hjemmesykehus utgår fra både Lillehammer og Gjøvik.
 

Barne- og ungdomsposten utreder, behandler og pleier innlagte pasienter fra 0 – 18 år innen både pediatri og kirurgi/ortopedi. Barne- og ungdomspoliklinikkene og hjemmesykehuset har pediatriske konsultasjoner både med leger og sykepleiere. Nyfødtintensiv behandler syke nyfødte og for tidlig fødte barn som trenger kontinuerlig overvåkning og oppfølging.
 

Barne- og ungdomsavdelingen er godt utstyrt, har trivelige lokaler og dyktig personale – og er kjent for sitt gode, tverrfaglige arbeidsmiljø.
 

Vi har nå ledige stillinger for spesialsykepleiere/sykepleiere både på barne- og ungdomsposten og ved vår poliklinikk på Lillehammer, og ønsker oss faglig engasjerte søkere med interesse for barn og ungdom:
 

100 % Fast stilling i poliklinikken - med 20 % av stillingen knyttet til helgearbeid på sengeposten
75 % Fast stilling på barne- og ungdomsposten
2 stk. 75 % vikariater på barne- og ungdomsposten
 

Ved interne ansettelser kan også stilling på nyfødtintensiv bli ledig, så oppgi gjerne i søknaden om også en stilling eller et vikariat der kan være aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Varierte sykepleierfaglige oppgaver knyttet opp mot barn og ungdom
 • Inngå i tett samarbeid med alle avdelingens yrkesgrupper
 • Pasient- og pårørendeundervisning
 • Bidra til faglig utvikling i tråd med avdelingens målsettinger

Kvalifikasjoner

 • Spesialsykepleier /sykepleier
 • Erfaring fra helsetjeneste til barn og ungdom en fordel
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Engasjement for barn og ungdom
 • Håndterer stressende situasjon og til tider høyt arbeidstempo
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst og helhetstenkende
 • Strukturert, fleksibel, positiv og lønsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Utfordrende og variert arbeid i et svært kompetent og trivelig arbeidsmiljø som setter sin ære i god oppfølging av pasienter og pårørende
   
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Gina Marie Brendløkken

Avdelingssykepleier

Telefon:+4792455372

Telefon:612 72619

Kristin Myrbakken Bokrudstad

Fagutviklingssykepleier

Telefon:+4799429241

Telefon:612 72013

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 
 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.

Annonse
Annonse