fbpx Seksjonsleder Sentraloperasjon | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder Sentraloperasjon

Sentraloperasjon ved Ahus søker  en engasjert og motivert  seksjonsleder som vil få hovedansvaret for seksjon Sterilforsyning.

Du må trives i en hektisk hverdag, og du må trives med å lede en sterilforsyning som stadig er i endring. Du har hovedansvaret for dyktige ansatte  både på Nordbyhagen(42 ansatte) og Ahus Gardermoen(7 ansatte).  

Sterilforsyningen forsyner stort sett hele sykehuset med steriliserte flergangsinstrumenter og materiell. Sentraloperasjon(SOP) og Dagkirurgisk avdeling(DKA) er de største kundene på Nordbyhagen. På Gardermoen er hovedkunden operasjonsavdelingen. Rollen krever at du har oversikt og kontroll over begge lokalisasjoner. Til dette vil du ha god hjelp av dyktige ansatte og en driftsansvarlig ved hver lokalisasjon. 

Vi ser etter deg som er engasjert i hygiene, logistikk, samt være interessert i mennesker og god drift.
Du vil være en del av Sentraloperasjon hvor Renhold og Operasjon utgjør de andre seksjonene. Her er det mye samhandling som krever god kommunikasjon i alle ledd.
Du vil være del i avdelingens ledergruppe der takhøyden, engasjementet og inkluderingen er stor.
Vi jobber kontinuerlig med å sikre pasientene en meget god helsetjeneste både i nåtid og framtid.
 

Våre mål er:

 • å være menneskelig nær og faglig sterk.
 • å ha et faglig dyktig og oppdatert personale. 
 • å være aktive innenfor fagutvikling og forskning.
 • å være en synlig og moderne avdeling (som arbeider i samsvar med lover og regler for Helsevesenet i Norge).

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Skal rapportere om faglige, administrative og økonomiske forhold til avdelingsleder.
 • Har ansvar for daglig drift med personal og oppgavefordeling slik at den er faglig og økonomisk forsvarlig.
 • Har ansvaret for Seksjon Sterilforsyningen på Ahus
 • Har ansvar for vaktplaner, er ansvarlig for at retningslinjer utarbeides og tilser at bemanningsplaner følges.
 • Har ansvar for personal- og sykefraværsoppfølging 
 • Representerer SOP(Sentraloperasjon) i møter både internt og eksternt
 • Har ansvaret for at det utformes mål og strategier for seksjonens virksomhet, samt systematisk resultatoppfølging av disse.
 • Har i seksjonen delansvar for det systematiske HMS-arbeidet, kvalitetsutvikling, rapportering av avvik etter gjeldene rutiner og tilbakemelding til de ansatte.
 • Har ansvaret for dialog og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 • Har god dialog med fagteamet
 • Har tett dialog med  de andre seksjonslederne i SOP.
 • Det forutsettes at den som tilsettes tar Ahus lederskole

Kvalifikasjoner

 • Operasjonssykepleier eller annen helseutdanning, gjerne med videre-eller masterutdanning 
 • Ønskelig med lederutdanning og eller ledererfaring fra Sterilforsyning/Operasjon
 • Har god innsikt forbedringsarbeid
 • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  

Personlige egenskaper

 • Interesse for ledelse
 • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner.
 • Pågangsmot, godt humør, stor arbeidskapasitet og har gode  kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Omstillingsevne og endringsvilje
 • Personlige egenskaper vektlegges 

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Gode velferdstilbud for ansatte med mulighet for både bolig og barnehage rett ved sykehuset.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Høyt faglig nivå
 • Mulighet for videre fagutvikling
 • Kort reisevei til Oslo og OSL
 • Trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Tilpasset turnus

Kontaktinformasjon

Egil Nordengen

Avdelingsleder

Telefon:+4793493446

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 618 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Kirurgisk divisjon består av 12 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for hele opptaksområdet. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner som anestesi- og intensivvirksomhet og palliativ behandling. Utover behandlingstilbudet på Nordbyhagen, har vi pasientbehandling på Gardermoen og Kongsvinger, samt dagkirurgisk senter på Ski. Vi har også betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.

 

Annonse
Annonse