fbpx Ønsker du å utvikle deg både faglig og personlig? Bli vår nye kollega | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ønsker du å utvikle deg både faglig og personlig? Bli vår nye kollega

Vi har nå to ledige 100% stillinger som sykepleier ved lungeavdelingen hvor arbeidstiden blir dag og nattevakter.
Helse Stavanger HF bygger nytt sykehus på Ullandhaug, hvor det første byggetrinnet skal stå klart i 2025. Dermed flytter vi inn i splitter nye lokaler om ikke så veldig lenge. Lungeavdelingen skal øke antall senger og søker derfor sykepleiere som ønsker å være med å bidra gjennom variert arbeid.

Nysgjerrig? Søk da vel!

På lungeavdelingen treffer du pasienter med ulike lungesykdommer. Pasienter med lungesykdommer som er alt i fra akutt kritisk syke, til pasienter som er i en palliativ fase. I avdelingen er vi opptatt av læring og driver med ukentlig simulering.

Vi søker deg som er villig til å lære, engasjert, på jakt etter utfordringer, og ønsker å være med oss til toppetasjen på Nye SUS. Medisinsk lunge støtter videreutdanning innen lungesykepleie, kreftsykepleie og palliativ sykepleie.

Vi tilbyr bostøtte til tilflyttere i et år inntil 5000 kr i måneden, dette med bindingstid på et og et halvt år.
Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Ansettelse etter avtale.
Vi planlegger intervju i uke 26.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Pasientoppfølging 
 • Vanlig sykepleiefaglig arbeid på sengepost
 • Mottak og oppfølging av pasienter 
 • Veiledning av studenter og etter hvert kolleger 
 • Ansvarsvakter i avdeling etter opplæring 
   

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
   

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert 
 • Evnen til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver 
 • Har respekt for den enkelte pasient 
 • Ansvarsbevisst og engasjert 
 • Samarbeidsvillig og selvstendig
 • Vise vilje til utvikling og endring

Vi tilbyr

 • Bor du utenfor Rogaland? Vi tilbyr botilskudd på 5000 kr i en periode på 1 år med bindingstid på 1,5 år.
 • En spennende og utfordrende jobb 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst 
 • Tilpasset opplæring ved behov 
 • Intern undervisning i aktuelle temaer
 • Årlig HLR-simulering på Safer 
 • Fagdager
 • Høyt faglig nivå med spennende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Kompetanseutvikling i form av klinisk fagstige 
 • Kollegastøtte 
 • Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring 
 • Hjem-jobb-hjem 
 • Gode pensjonsordninger 
   

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Charlotte Maurstad Atkins

Avdelingssykepleier

Telefon:51518523

 Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med nærmere 8000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse