fbpx Miljøterapeut/ miljøterapeut med spesialutdanning, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Miljøterapeut/ miljøterapeut med spesialutdanning, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.
 

Målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet, og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. Institusjonen er organisert og reguleres i barnevernloven, hvor ansatte fra psykisk helsevern forpliktes til å yte helsehjelp i det omfang, og på den måten som er nødvendig for det enkelte barn. Institusjonstilbudet vil omfatte tverrfaglig helhetlig arbeid med kartlegging/utredning og behandling.

Det er behov for miljøterapeut med spesialutdanning som kan jobbe ekstravakter på Lunde (dag- og kveldsvakter i ukedager og i helger). 


Ansettelsesforholdet er i spesialisthelsetjenesten, SSHF/ABUP, men arbeidstedet er ved barnevernsinstitusjon.

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk arbeid innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Individuelle samtaler med fokus på ferdigheter og ved bruk av DBT som metode
 • Aktiv deltakelse i utarbeidelse av behandlingsopplegg rundt ungdommene
 • Planlegging og gjennomføring av ulike fritidsaktiviteter og evt. direkte intervensjoner med fokus på relasjonsarbeid
 • Miljøterapeutisk arbeid med Omsorg og endringsmodellen (OEM) som metode
 • Håndtere oppgaver knyttet til psykisk og fysisk helse (f.eks medisinhåndtering, kontakt med legevakt/fastlege og kartlegge psykisk status presens)
 • Den som ansettes må være fleksibel i forhold til endring av oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Bachelorutdanning innen vernepleie eller sykepleie
 • Søkere med 3 årig helse eller sosialfaglig utdanning (eksempelvis sosionom, barnevernspedagog) kan også søke
 • Søkere må ha minimum to års arbeidserfaring (etter bachelorutdanningen) innen psykisk helsevern, rusbehandling eller barneverninstitusjon
 • Søkere må ha gjennomført og godkjent videreutdanning innen psykisk helsevern, rusbehandling, psykososialt arbeid med barn og unge, nettverksbehandling med minimum 60 studiepoengs kreditering fra norsk høyskole- eller universitet
 • Søkere kan ha en tidligere gjennomført spesialisering innen sitt fagområde uten at denne nødvendigvis er formalisert i et akademisk forløp. Eksempler på dette er godkjenning som spesialsykepleier innen psykisk helsevern, godkjenning som klinisk vernepleier, klinisk pedagog, klinisk barnevernspedagog eller klinisk sosionom
 • Erfaring fra terapeutisk arbeid med barn og unge vektlegges
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Evnen til å jobbe selvstendig
 • Gjennomføringsvilje- og evne
 • God tilpasningsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende overenskomst og kvalifikasjoner 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Rita Bergestig

Enhetsleder

Telefon:991 19 030

Line Vennesland

Prosjektleder/ klinisk sosionom

Telefon:908 75 943

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere


Om arbeidsgiveren

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Annonse
Annonse