fbpx Ferievikarer (sykepl / vernepl. / studenter) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ferievikarer (sykepl / vernepl. / studenter)

Psykiatrisk sykehusavdeling er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling med Telemark fylke som opptaksområde. Psykiatrisk sykehusavdeling består av 7 seksjoner, derunder seksjoner for akuttpsykiatri.

Seksjoner for akuttpsykiatri ivaretar ø-hjelpsansvaret og behandler/utreder pasienter over 18 år med akutte psykiatriske problemstillinger og/eller rusproblematikk. Akuttseksjonene er lukket og har to sengeposter med totalt 18 sengeplasser.

Vi har ledig ferievikariater med arbeid p.t. hver annen helg i rundturnus og med enkelte langvakter. Vi har samtidig ledige ekstravakter. 

Vi har først og fremst behov for ekstravakter i sommerferieperioden 24.6-25.8 med mulighet for ansettelse i etterkant. Sykepleiere, vernepleiere, studenter og andre er velkommen til å søke. Døgnseksjonene arbeider 3-delt turnus, med arbeid hver 2. helg i fbm ferieavviklingen.

Ansettelser og intervjuer gjøres fortløpende

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglige oppgaver
 • Arbeide etter retningslinjer/prosedyrer og godkjente behandlingsplaner
 • Motivasjonsarbeid og støttesamtaler
 • Miljøterapi, delta i aktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som sykepleier/vernepleier.
 • Det er ønskelig med studenter fra helse- og sosialfaglige utdanninger, men andre studenter vil også bli vurdert.
 • Institusjonserfaring og praksis fra arbeid med psykiske lidelser er en fordel, men ikke et krav.
 • Høyskole / Universitet
 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Engasjert, vise initiativ og interesse.
 • Kunne kommunisere tydelig og ha gode samarbeidsevner.
 • Evne til systematisk og målrettet arbeid.
 • Kunne stå i konflikter/motstand, og samtidig kunne vise empati og forståelse.

Vi tilbyr

 • En aktiv arbeidsdag i et godt arbeidsmiljø.
 • Mange spennende utfordringer med varierte arbeidsoppgaver.
 • Opplæring og kollegaveiledning foregår kontinuerlig.

Ferieperioden er fra uke 25-33. Aktuelle kandidater må jobbe minimum 4 uker sammenhengende, og i denne perioden legges det opp til arbeid ca. hver 2.helg. Har du lyst å til søke på ferievikariat hos oss må du søke via denne stillingsutlysningen ved å klikke på Søk på stillingen. Husk å fylle ut både søknad og CV . Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende og innkalt til intervju.  

 

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.
Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4100 ansatte. 

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS Telemark, Psykiatrisk sykehusavdeling og Poliklinisk avdeling TSB og psykose. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.


 


 

Annonse
Annonse