fbpx Fagsykepleier, Cathinka Guldberg-senteret | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fagsykepleier, Cathinka Guldberg-senteret

Cathinka Guldberg-senteret ligger flott til på St. Hanshaugen, med gangavstand til Oslo sentrum og kollektivforbindelse rett ved sykehjemmet til alt byen har å by på. Sykehjemmet har 6 avdelinger, med til sammen 127 beboere, samt dagsenter med 11 plasser.

Vi har nå ledig 2 faste stillinger som fagsykepleier: 100% fast stilling på avdelingen med mentalt klare beboere og 100% fast stilling på skjermet enhet.

Fagsykepleiere på avdeling skal i samarbeid med avdelingssykepleier, kvalitetssjef og øvrige ansatte bidra til at tjenesten blir drevet i samsvar med Lovisenberg Omsorgs målsetting om å skape Den Gode Dagen, med et særskilt fokus på kvalitetskrav. For tiden går våre fagsykepleiere på dagtid med arbeid hver 3. helg.

Med faglig dyktighet, korte beslutningslinjer og med blikk for å arbeide smartere, skaper vi et fullverdig liv for eldre. Sykehjemmet er kjent for høy faglig dekning, godt arbeidsmiljø og kollegafellesskap.

Vårt mål er å løfte eldreomsorgen, så hos oss kan du være i kontinuerlig utvikling. Vi har et høyt faglig fokus og som sykepleier hos oss inviteres du til spennende fagdager flere ganger i året. Alle våre sykepleiere som er veiledere, får tilbud om å ta formell veilederkompetanser som en del av vårt samarbeid med Lovisenberg Diakonale høgskole.

Vi gleder oss til å høre fra deg.

Arbeidsoppgaver

Fagsykepleier er ressursperson på sykepleiefaglig kunnskap og er en støttespiller for avdelingssykepleier i avdelingen. Fagsykepleier skal sammen med avdelingssykepleier:

 • Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig
 • Være en rollemodell for god sykepleiefaglig praksis, fagsykepleier er også en utøvende sykepleier i avdelingen
 • Være delaktig i utviklingen av tjenestens faglige standard
 • Samarbeide med legen for gjennomføring av medisinsk behandling og oppfølging av besluttede tiltak
 • Påse at tjenesteansvarlig og primærkontakt på avdelingen til enhver tid utfører sin jobb på en
 • tilfredsstillende måte
 • Være en ressursperson i bruk av journalsystem og velferdsteknologi
 • Holde seg faglig oppdatert og bidra til et godt faglig miljø
 • Være kvalitetssjefens kontakt i avdelingen
 • Ansvar for studenter og elver
 • Veilede og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Øvrige relevante oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse
 • Minimum to års erfaring som sykepleier
 • Erfaring fra liknende stillinger er en fordel
 • For fremmedspråklige kreves det dokumentert norskkompetanse tilsvarende nivå C1

Personlige egenskaper

 • Du er serviceinnstilt og setter pasientens ønsker og behov i fokus
 • Du viser engasjement, redelighet og respekt
 • Du arbeider selvstendig, men har også gode samarbeidsegenskaper
 • Du bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er løsningsfokusert og evner å ha mange baller i luften samtidig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og høyt faglig nivå
 • Dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Delvis møblerte hybelleiligheter
 • Velutstyrt treningsrom på huset
 • Fagdager i turnus
 • Introduksjonsprogram for sykepleiere
 • Jevnlig internundervisning og mulighet for kompetanseøkning
 • Et sykehjem som tør å tenke annerledes og der det er korte beslutningsveier
 • Tilbud om å ta formell veilederkompetanser som en del av vårt samarbeid med Lovisenberg Diakonale høgskole
 • Mulighet for å søke om å leie feriebolig både i Asker og i Spania

Kontaktinformasjon

Anette Nadheim, Avdelingssykepleier
anette.nadheim@lovisenberg.no

Hathi Huong, Avdelingssykepleier
hathi.huong@lovisenberg.no

Line Orlund, Daglig leder
+47 452 92 720

Lovisenberg Omsorg AS er en del av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg en ideell diakonal stiftelse med omfattende virksomhet innenfor sykehusdrift, helseutdanning, eldreomsorg, rehabilitering og barnehagedrift. I mer enn 150 år har Lovisenberg arbeidet med og for mennesker i utsatte og sårbare livssituasjoner. Vi tilstreber kontinuerlig faglig utvikling og god omsorg for hele mennesket. Cathinka Guldberg var pioner og grunnlegger av sykepleierutdannelsen i Norge.

Lovisenberg Omsorg har som formål å utvikle og drifte sykehjem på oppdrag fra det offentlige. Vår visjon er å bidra til å løfte eldreomsorgen i Norge, og «Den gode dagen» er vårt varemerke. Med faglig dyktighet, korte beslutningslinjer og med blikk for å arbeide smartere, skaper vi et betydningsfullt liv for eldre. Våre tjenester og løsninger legger til rette for omtanke og valgfrihet i hverdagen, og legger vekt på gode mellommenneskelige møter.

Kjerneverdiene våre er: kvalitet, nestekjærlighet, handlekraft og fellesskap. Vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere velkommen til å søke på våre stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse og bakgrunn.

Annonse
Annonse