fbpx Vi ønsker deg med engasjement og pågangsmot til å lede og utvikle Stabekk helsehus og hospice videre! | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vi ønsker deg med engasjement og pågangsmot til å lede og utvikle Stabekk helsehus og hospice videre!

Vi ønsker at du som leder i Bærum kommune verdsetter tillitsbasert ledelse, skaper trygge handlingsrom og jobber for at våre medarbeidere blir myndiggjorte, kompetente og rustet til å møte fremtidens utfordringer i helsevesenet.

Stabekk helsehus og hospice har totalt 80 plasser fordelt på 69 korttidsplasser og 11 hospiceplasser. Hospice-plassene er tilrettelagt for lindrende behandling, i all hovedsak til kreftpasienter i forskjellige faser i sykdomsforløpet og palliative pasienter. Korttidsplassene skal bidra til at pasienter som er i behov av tidsbegrenset opphold skal kunne fortsette å bo i eget hjem, ved å legge til rette for økt selvhjulpenhet og mestring av dagliglivets aktiviteter. Vi er 150 flotte medarbeider på tjenestestedet, som trenger deg som er en robust og samlende leder. 

Stabekk helsehus og hospice jobber målrettet med kompetanse, kvalitet, oppgavedeling og tjenesteutvikling for å møte behovene til våre innbyggere, og trenger deg på laget til denne jobben. Stillingen rapportere til kommunalsjef for helsehus og sykehjem, Therese Nitter, mobil 416 70 674. Nysgjerrig? Ta gjerne kontakt for en uformell prat!

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at budsjett og regnskap for tjenestestedet følges opp innenfor de rammer som er gitt i kommunens budsjett- og økonomiplan
 • Ansvar for fag, personal, HMS og medbestemmelse
 • Ansvar for tjeneste – og kompetanseutvikling
 • Utforme og iverksette tiltak i tjenesten i samsvar med vedtatte mål for sykehjem og helsehus
 • Sikre kvalitet på tjenesten
 • Initiere utviklingsarbeid og drive dette fra ide til resultat sammen med avdelingsledere, medarbeidere og samarbeidspartnere, og politiske føringer
 • Samarbeide godt både internt og eksternt for å sikre best mulige tjenester til pasientene
 • Være en aktiv lagspiller i kommunalsjefens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå
 • Lederutdanning fra høyskole eller universitet
 • Ledererfaring, fortrinnsvis fra tilsvarende nivå
 • Kan vise til gode resultater fra tjenesteutvikling og omstillingsprosesser
 • Kjennskap til trepartssamarbeid
 • Gode språkferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
   

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har god virksomhetsforståelse og strategisk overblikk
 • Er trygg i lederrollen og kan vise til egen rolle i å skape gode relasjoner, stabilitet og godt arbeidsmiljø
 • Er systematisk og strukturert
 • Er interessert i, og trives med, utviklingsoppgaver, endring og innovasjon
 • Har gode samarbeidsevner og er en dyktig kommunikator

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Du kommer inn i en spennende lederstilling med ansvar for et kompetent fagmiljø
 • Du kommer inn i en dynamisk kommune med mange karrieremuligheter for riktig person
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjon
   

Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

 

Kontaktinformasjon

Therese Nitter

Kommunalsjef

Telefon:41670674

E-post: therese.nitter@baerum.kommune.no

 

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Annonse
Annonse