fbpx Sykepleier i kombinert stilling, lungemedisinsk poliklinikk og sengepost | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier i kombinert stilling, lungemedisinsk poliklinikk og sengepost

Ønsker du å kombinere sengepost med poliklinikkarbeid?

Interesserer du deg allerede for lungemedisin og ønsker å lære mer om dette spennende faget? Da er nok dette stillingen for deg! Hos oss møter du både den akutte og den kronisk syke pasienten, den inneliggende pasienten og pasienten som kommer for poliklinisk avtale. Dette vil gi deg både spisskompetanse og bredde-erfaring. Vi jobber i team og samarbeider tverrfaglig med dyktige leger, helsesekretærer, fysioterapeuter og klinisk farmasøyt. 

Vi satser sterkt på fagutvikling og har scenario - og ferdighetstrening på Sykehusets Simuleringssenter. Treningen arrangeres av vår kliniske veileder med bistand fra andre aktører, blant annet bedriftshelsetjenesten. Den kliniske veilederen bistår i tillegg med fagkunnskap og veiledning i den kliniske hverdagen på sengepost. Vi har et godt opplæringsprogram på sengeposten som vil sikre deg kvalitet på opplæringen samt gi en forventningsavklaring slik at du får god oversikt over opplæringsperioden med innhold. På poliklinikken læres du opp i én undersøkelse av gangen sammen med en erfaren sykepleier.
 

Om stillingen

Stillingen er 100%, fordelt mellom poliklinikk og sengepost. Vaktene på poliklinikken er dagtid og på sengeposten er den 3-delt med arbeid hver 3. helg. Eventuelt kan det være muligheter for å jobbe hver 4. helg med langvakter dersom det er ønskelig. Det er også mulighet til å jobbe deltid dersom det er et ønske.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver på poliklinikk:

 • Sykepleiedrevet dagsenter med pasientsamtaler og tilpasning av medisinsk-teknisk utstyr som Bipap og hjemmeoksygen
 • Assistere ved intervensjoner som bronkoskopi, EBUS og pleuratapping/drensinnleggelse
 • Utføre lungefunksjonstester som ergo-spirometri, flow-diff og bodybox
 • Holde pasientkurs på Lærings- og mestringssenter

Arbeidsoppgaver på sengepost:

 • Legemiddelhåndtering
 • Pleie og behandling
 • Prøvetaking, f.eks arteriell blodgass
 • Bruk av medisinsk-teknisk utstyr som Bipap, Cough assist og Thopaz
 • Sykepleiefaglige prosedyrer som stell og bruk av sentrale katetre og drensbehandling
 • Sykepleiedokumentasjon
 • Samhandling med pårørende
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten
 • Bistå i veiledning av studenter

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra lungemedisin er ønskelig, men ingen forutsetning
 • Sykehuserfaring er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Du er lyttende og kommuniserer proaktivt med dine kolleger
 • Du trives med å veilede og instruere pasienter ved undersøkelser
 • Du arbeidet systematisk, metodisk og ryddig. 
 • Du er opptatt av å følge prosedyrer og retningslinjer 
 • Du arbeider hensiktsmessig i et travelt miljø 
   

Vi tilbyr

 • Et faglig spennende arbeidsmiljø med godt samhold og tverrfaglig samarbeid
 • Fagdager planlagt i turnus
 • Ukentlig ferdighetstrening på Sykehusets Simuleringssenter
 • Faglunsjer
 • 4 ukers opplæringsprogram med individuell oppfølging av klinisk veileder på sengepost
 • Miljøgruppe for sosiale aktiviteter
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Kontaktinformasjon

Anne Katrine Aas
Seksjonsleder
Telefon:+47 93 02 72 68
Telefon:+47 33 34 33 51
E-post: anne.katrine.aas@siv.no

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.siv.no.

Annonse
Annonse