fbpx Sykepleier i kombinert stilling, Gastro- poliklinikk og sengepost | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier i kombinert stilling, Gastro- poliklinikk og sengepost

Ønsker du å bli en del av nye gastromedisinsk seksjon? 

Gastromedisinsk sengepost og poliklinikk har nylig blitt en egen seksjon i Medisinsk klinikk. Vi er opptatt av kvalitet, fagutvikling og arbeidsmiljø. Hos oss møter du både akutt og kronisk syke, inneliggende og polikliniske pasienter. Vi jobber i team, og samarbeider tverrfaglig med dyktige leger, helsefagarbeidere, helsesekretærer og farmasøyter. Vi utfører mange ulike type prosedyrer både selvstendig og sammen med leger, og vi utvikler blant annet en egen sykepleiedrevet poliklinikk for oppfølging av pasienter med kronisk tarmsykdom. 

Vi ønsker å satser sterkt på kvalitet og fagutvikling, og har scenario - og ferdighetstrening på sykehusets simuleringssenter. Treningen arrangeres av vår kliniske veileder med bistand fra andre aktuelle aktører. Den kliniske veilederen bistår i tillegg med fagkunnskap og veiledning i den kliniske hverdagen på sengepost. Det vil også være mulighet for å delta på kurs og seminarer som blant annet Skagerak forum i Kragerø og gastroforum på Lillehammer. Det er også mulig å søke utdanningsstilling for videreutdanning i gastrosykepleie med oppstart høsten -25. Vi har et godt opplæringsprogram for gjøre deg trygg i arbeidssituasjonen.

Syns du dette høres spennende ut, og vil bli med på laget i utvikling av den nye seksjonen? Da ønsker vi å høre fra deg!
 

Om stillingene

Stillingene fordeles i turnus på sengepost og poliklinikk etter behov og nærmere avtale. Vaktene på poliklinikken er i ukedagene hovedsakelig på dag, og på sengeposten er det 3-delt. Det er arbeid hver 3. helg på sengeposten med mulighet for langvakter dersom det er ønskelig. Det er også mulighet til å jobbe deltid dersom det er et ønske. 

 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver på poliklinikk:

 • Assistere ved undersøkelser og behandling som gastroskopi, koloskopi, ERCP, PEG-innleggelse, og acitestapping i nært samarbeid med leger
 • Egen sykepleiedrevet poliklinikk med pasientsamtaler og behandling av kronisk tarmsykdom
 • Digital hjemmeoppfølging

Arbeidsoppgaver på sengepost:

 • Legemiddelhåndtering
 • Pleie og behandling
 • Prøvetaking, f.eks av acitesvæske
   
 • Sykepleiefaglige prosedyrer som innleggelse, stell og bruk av kateter, dren og sonder
 • Sykepleiedokumentasjon
 • Samhandling med pårørende
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten
 • Bistå i veiledning av studenter

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier. Vi oppfordrer 3. års sykepleiestudenter til å søke
 • Erfaring fra gastromedisin er ønskelig, men ingen forutsetning
 • Sykehuserfaring er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Du er lyttende og kommuniserer proaktivt med dine kolleger
 • Du trives med å veilede og instruere pasienter ved undersøkelser
 • Du arbeidet systematisk, metodisk og ryddig
 • Du er opptatt av å følge prosedyrer og retningslinjer 
 • Du arbeider hensiktsmessig i et travelt miljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et faglig spennende arbeidsmiljø med godt samhold og tverrfaglig samarbeid
 • Fagdager planlagt i turnus
 • Ukentlig ferdighetstrening på Sykehusets Simuleringssenter
 • Faglunsjer
 • 4 ukers opplæringsprogram med individuell oppfølging av klinisk veileder på sengepost
 • For nyutdannede sykepleiere vil det bli gitt tilbud om deltakelse i sykehusets 1 årige kompetanseprogram
 • Miljøgruppe for sosiale aktiviteter
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Kontaktinformasjon

Rebekka Sørfjord
Seksjonsleder
Telefon:+47 99 02 90 60
E-post: rebekka.sorfjord@siv.no

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Annonse
Annonse