fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

I kreft- og blodsykdomspoliklinikk har vi ledige vikariat stilling som sykepleier med arbeid hver 3. helg på Kreftposten. Vikariatets varighet er ett år med mulighet for forlengelse. 

Har du hatt lyst til å jobbe med pasienter med kreft er dette er mulighet til å bli bedre kjent med fagfeltet. 

Vi ser etter deg som finner det meningsfullt og viktig å ivareta kreftpasienter og deres pårørende. Behersker du og finner motivasjon i faglige utfordringer, selvstendig arbeid, men samtidig har evne til å bidra til et godt pasientforløp gjennom tverrfaglig teamarbeid? Er du ansvarsbevisst, strukturert, med evne til å se andre og bidra til et godt kollegialt miljø? Er du opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon? Arbeidsmiljøet er viktig hos oss, og det er derfor viktig at du er raus og respektfull i møte med pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere. Du må kunne verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kunne engasjere deg i gode faglige refleksjoner. Som sykepleier i poliklinikken jobber du i et trivelig og tverrfaglig miljø.

Kjenner du deg igjen? Høres dette interessant ut? Vi vil gjerne høre fra deg!

Tiltredelse etter avtale.

Hvem er vi?

Kreft og blodsykdomspoliklinikk er en del av Senter for kreft og blodsykdommer (SKB).  Vil tilbyr medikamentell behandling innenfor de fleste hematologiske og onkologiske diagnoser samt lindrende behandling. Senteret består av poliklinikk, sengepost og et ambulant team. I poliklinikken jobber vi tett på kontor og logistikk-seksjonen, sosionom, klinisk farmasøyt og leger, og samarbeider med interne og eksterne aktører for et helhetlig tilbud til kreftpasienter. Målet er å bidra til utvikling av optimale pasientforløp, implementering av presisjonsmedisin og pre/rehabilitering i forbindelse med behandling. Kliniske studier og annen kreftforskning er en integrert del av forløpene. 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefunksjon til pasienter med kreft i alle faser av sykdommen
 • Behandling og symptomlindring for pasienter med høyt medisinsk og sykepleiefaglig behov
 • Oppfølging av pårørende, tverrfaglig samarbeid
 • Ivareta pasientens forløp og oppfølgingsbehov, i samarbeid med pasient, pårørende og kommune

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier sykepleier gjerne med relevant erfaring fra kreftbehandling.
 • Erfaring med pasienter med kreft og kreftbehandling er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper

 • Ivareta et godt pasientforløp
 • Har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Evner å skape gode relasjoner og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En variert arbeidshverdag i et kollegium med høy kompetanse og en avdeling i stadig utvikling
 • En meningsfull og viktig jobb.
 • En rolle i en seksjon kjent for sitt gode arbeidsmiljø og med en aktiv miljøgruppe som pådrivere for ulike sosiale tiltak.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Kontaktinformasjon

Janne Charlotte Nordhaug
Seksjonsleder
Telefon:+47 917 89 600
E-post: janne.charlotte.nordhaug@siv.no

Nina Cecilie Firing
Senterleder
Telefon:+47 412 85 393
E-post: nina.firing@siv.no

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Annonse
Annonse