fbpx Spesialrådgiver med geriatrikompetanse | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialrådgiver med geriatrikompetanse

Nasjonalt senter for aldring og helse ble etablert i 1997, er statlig finansiert og organisert i Helse Sør-Øst RHF under Sykehuset i Vestfold HF, Forskning- og innovasjonsavdelingen, og Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk.  
Aldring og helse driver omfattende forskning og utviklingsarbeide, og formidler oppdatert kunnskap innen aldring og eldrehelse på områdene kognisjon og demens, psykisk helse og fysisk helse. Aldring og helse samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt som skal fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Målgruppene er beslutningstakere på ulike nivå, helsepersonell, frivillige, ulike pårørendegrupper og brukere av tjenester, samt media og allmennheten. Vi leverer kartlegginger på ulike områder som viktige deler av beslutningsgrunnlaget til nasjonale myndigheter og andre offentlige aktører.
Aldring og helse utvikler og drifter opplæringsprogrammer og ulike kompetansehevingstiltak innenfor våre fagområder. 

Aldring og helse er i stadig utvikling, og vi har behov for en sykepleier med spesialkompetanse innen geriatri. Stillingen er et engasjement i to år med mulighet for forlengelse.

Stillingen rapporterer til leder for fag og utvikling ved Aldring og helse. Primærarbeidssted vil være ved et av Aldring og helses eksisterende lokaler. Noe reising må påregnes. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til stillingen!

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og delta i utvikling av Aldring og helses fagmateriell knyttet til alle fagområder.
 • Bidra til fremdrift, levering og kontinuerlig forbedringer av Aldring og helses opplæringer og kompetansehevende tiltak.
 • Bidra til å videreutvikle kompetansehevende tiltak slik at disse kan svare ut oppdrag fra våre oppdragsgivere, for å imøtekomme de økte behovene for kompetanse ute i tjenestene og til aktuelle målgrupper.
 • I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen bidra til å videreutvikle kommunikasjon og markedsføring av kompetansehevende tiltak. 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier, med videreutdanning/master innen fagområdet
 • Erfaring med både ledelse av og deltakelse i fagprosjekter og prosesser på ulikt nivå, fra planlegging til gjennomføring og implementering.
 • Stor interesse for og erfaring fra arbeid med fagområdene til Aldring og helse.
 • Dokumentert god erfaring med undervisning/formidling.
 • God digital kompetanse og forståelse.
 • Erfaring med å jobbe kunnskapsbasert.
 • Svært god formidlingsevne både skriftlig og muntlig

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, ydmyk og god til å kommunisere med ulike type mennesker, og er opptatt av samarbeid og godt arbeidsmiljø.
 • Du utviser fleksibilitet og har god omstillingsevne.
 • Du evner å lytte ut andre og vise tålmodighet i prosessarbeid.
 • Du håndterer formelle relasjoner på myndighetsnivå.
 • Du er god til å dokumentere, god til å planlegge og har evne til å håndtere parallelle arbeidsoppgaver.
 • Du har evne til å bygge nettverk og samarbeide med koordinatorer i ulike opplæringstiltak i Aldring og helse, og i samarbeid med eksterne samarbeidsparter.
 • Du evner å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet.
 • Du er teamorientert og har gode evner til positivt lederskap av ulike arbeidsgrupper.
 • Du har glødende interesse og engasjement for eldre og eldrehelse som fagfelt.   
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt for stillingen.

Vi tilbyr

 • Arbeid i en spennende kunnskapsbedrift som er i stadig utvikling.
 • Arbeid i et ledende fag- og forskningsmiljø med dyktige nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Et spennende fagmiljø innen aldring og eldrehelse på områdene kognisjon og demens, psykisk helse og fysisk helse.
 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og støtter hverandre.
 • Interessante og nyskapende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidssituasjon preget av selvstendighet og frihet under ansvar.
 • Tverrfaglig prosjekt- og teambasert arbeid.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Kontaktperson

Trine Nordby Skjellestad
Fag- og utviklingsleder
Telefon: 990 19 206
E-post: trine.skjellestad@aldringoghelse.no

Hilde Heimli
Opplæringsleder
Telefon:+47 450 20 299
E-post: hilde.heimli@aldringoghelse.no

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.
 

Annonse
Annonse