fbpx Er du sykepleier og ønsker nye utfordringer? Medisinsk sengepost | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du sykepleier og ønsker nye utfordringer? Medisinsk sengepost

Er du sykepleier, ønsker ny kunnskap, nye utfordringer og gode kolleger? Eller er du sykepleierstudenter og fullfører studiet i løpet av våren 2024? Da håper vi at du søker jobb hos oss!

Medisinsk sengepost ved Sørlandet sykehus Flekkefjord har ledig 2 x 100 % fast stilling som sykepleier.

Avdelingen er en generell indremedisinsk sengepost som tar imot og behandler pasienter innenfor ulike fagfelt som lunge, gastro, hjerte, lindrende, slag og geriatri. Hos oss får du bred kompetanse og god erfaring innen behandling av medisinske pasienter. Du blir en del av et aktivt arbeidsmiljø, og samarbeider tett med mange ulike kolleger og fagpersoner ved sykehuset. Vi samarbeider nært med kirurgisk sengepost i helger, høytider og gjennom sommerferien. 

Vi har tredelt turnus, med arbeid på dag, kveld og natt. Vi har for tiden flexiturnus, og arbeider i gjennomsnitt hver 3. helg, samt to ekstra helger i året.

Medisinsk sengepost skal være et lærerikt og godt sted å komme som nyutdannet sykepleier, og oppfordrer også 3. års sykepleierstudenter som avslutter sykepleierstudiet i vår til å søke hos oss. 

I løpet av året har vi to fagdager i turnus, og oppfordrer i tillegg ansatte til å delta på relevante kurs og videreutdanninger.

Ved intern ansettelse kan annen stilling/stillingsstørrelse eller vikariat bli ledig. 

Tiltredelse etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Pleie og omsorg
 • Medikamenthåndtering
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper som lege, helsefagarbeider, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og annet personell ved sykehuset
 • Delta i legevisitt
 • Koordinere pasientstrømmen
 • Samarbeide med kommunene i Listerregionen
 • Veilede sykepleierstudenter som er i praksis ved avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant erfaring er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kapasitet til å stå på i travle perioder
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Kan bidra til å skape og beholde et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med flotte og dyktige kolleger
 • God opplæring
 • Mulighet for faglig utvikling / kurs
 • Fagdager i turnus
 • Hospiteringsordninger

Kontaktinformasjon

Kari Olsen Håheim
Enhetsleder
Telefon:38 32 72 52
Telefon:980 40 164

Maria Sindland Løland
Ass. enhetsleder
Telefon:38 32 97 43
Telefon:990 13 729

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Annonse
Annonse