fbpx Er du sykepleier og har lyst til å være med å videreutvikle Hjemmesykehus for barn og ungdom? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du sykepleier og har lyst til å være med å videreutvikle Hjemmesykehus for barn og ungdom?

Vi ser etter deg som er positiv, løsningsorientert og ønsker å gjøre det beste for barn/ungdom og deres familier.

Vi har nå ledig en fast stilling 80-100%
Avansert hjemmesykehus for barn er en av fem seksjoner i Avdeling Barn og Ungdom (ABU). Vi gir behandling og oppfølging til barn som har behov for spesialisthelsetjeneste primært i barnets/ungdommens hjem.

Vi har fem sengeplasser og tilbyr også poliklinikk til barn med spesielle behov. Hjemmesykehus er frivillig og et alternativ til opphold på sykehus. Seksjonen gir også utstrakt opplæring til ulike tjenester rundt barn/ungdom i kommunen. På dagtid ukedagene er vi organisert slik at en sykepleier koordinerer og en til to sykepleiere ambulerer.  Pasientgruppen er barn og ungdom i alderen 0-18 år med et bredt spekter av ulike medisinske diagnoser - blant annet diabetes, kreft, ulike infeksjoner, ernæringsproblematikk og barn/ungdom med sjeldne diagnoser. Vi er i stadig utvikling og har tatt i bruk digitale verktøy i oppfølgingen av pasienter.

Vi i hjemmesykehus er et team med 6 sykepleiere/spesialsykepleiere og ser etter deg som har lyst å være med å videreutvikle en spennende enhet. Åpningstiden vår er fra kl.07.30-22.30, alle dager hele året. Om ønskelig kan stillingsstørrelse tilpasses. Arbeid på tvers av de andre seksjonene i ABU må påregnes.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

Eksempel på oppgaver vi utfører i hjemmet/ambulant: 

 • Veiledning og opplæring
 • Observasjon og vurdering
 • Administrering av intravenøse medikamenter og cellegift
 • Blodprøvetaking
 • Stell og oppfølging av SVK/VAP
 • Vektkontroll
 • Nedleggelse av nasogastrisk sonde
 • Ernæring 
 • Opplæring til skoler og barnehager 

Eksempel på oppgaver vi utfører inne på sykehuset:

 • Koordinering og planlegging av program
 • Ansvar for previsitt
 • Digital oppfølging av pasienter
 • Mottak av innlagte pasienter som kommer inn på sykehuset til for eksempel legetilsyn

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med sykepleie til barn eller ambulerende arbeid er ønskelig.
 • Ønskelig med videreutdanning innen barnesykepleie, helsesykepleie, diabetes eller kreftsykepleie, men ikke et krav. 
 • Førerkort klasse B, med manuelt gir. 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Den som får stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a

Personlige egenskaper

 • Positiv
 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne å håndtere raske endringer, men også langsiktig arbeid

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø som byr på faglige utfordringer sammen med dyktige og kunnskapsrike kolleger
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • God kollegastøtte
 • Nyansattkurs
 • Opplæringsperiode med kontinuerlig veiledning
 • Mulighet til å delta på aktuelle kurs og nettverk
 • Fagutvikling med fagdager to ganger i året
 • Fleksibel arbeidsplan
 • For tiden 2-delt turnus dag/kveld, samt hver 3. helg. 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass

Kontaktinformasjon

Ellen Kjølmoen Jenssen
Seksjonsleder
Telefon:+4745044125

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 618 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.

Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.

Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Annonse
Annonse