fbpx Anestesisykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleier

Anestesienheten er en del av AIO-avdelingen, Kristiansand. Ved Anestesienheten utføres det ca. 10 000 anestesier årlig. Operasjonsavdelingen har 13 operasjonsstuer.

Det er ledig 100 % fast stilling som anestesisykepleier. Tiltredelse etter avtale.

Arbeid for tiden 4. hver helg.

Ved intern tilsetting kan andre stillinger/stillingsstørrelser bli ledig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

Følgende fagfelt er brukere: ortopedi, urologi, mammae, gastro, ønh, karkirurgi, obstetrikk, gynekologi, robotkirurgi.

  • Anestesisykepleierne er med i barne- traume- trombectomi- og hjertestans- team
  • Anestesienheten gir service til utposter som røntgen og gastrolab
  • I tillegg deltar vi i smerteteam og innlegging av perifere venekatetre

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som sykepleier
  • Det kreves spesialutdanning i anestesisykepleie

Personlige egenskaper

  • Enheten vektlegger faglig engasjement, tverrfaglige samarbeidsevner, fleksibilitet og godt humør
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø, faglig og sosialt
  • Variert arbeidsdag med faglig bredde i team

Kontaktperson

Ann-Helen Dolsvåg
Enhetsleder 
Telefon: 982 16 811

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Annonse
Annonse