fbpx Sykepleier/spesialsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/spesialsykepleier

Har du lyst til å bli en del av vår herlige gjeng på medisinsk poliklinikk på Lillehammer?
 

Medisinsk avdeling på Gjøvik og Lillehammer ble samorganisert fra 1.1.2024 og står foran mange spennende oppgaver!
Avdelingen har til sammen lokalsykehusansvar for ca. 200 000 innbyggere i gamle Oppland fylke.  Avdelingen har oppgaver innenfor alle de indremedisinske fagområdene samt område funksjon for fagområdet blodsykdommer. Det er en stor akuttavdeling med ca. 12 000 innleggelser fordelt på tre sengeposter på hvert hus. Det er stor dialyseaktivitet og godt utstyrte laboratorier innenfor hjerte-, lunge og fordøyelesesykdommer. Til sammen er det ca. 37 000 polikliniske kontakter og 11 000 dagbehandlinger hvert år. Avdelingen har aktivitet på de lokalmedisinske sentrene i Valdres og Nord- Gudbrandsdalen samt på spesialistsenteret på Hadeland.

Medisinsk poliklinikk er en del av medisin. Poliklinikken yter service til både polikliniske og inneliggende pasienter, voksne og barn. Hovedvekten av pasientene har problemstillinger rettet mot kardiologi, gastroenterologi, lungesykdommer, eller hematologi. Poliklinikken gir også tilbud til andre avdelinger som eksempelvis nevrologi, kirurgi og barn. Vi har også en aktiv diabetes-, IBD-, Stomi-,  Hjertesvikt-, Infeksjon-,og hematologisk sykepleier poliklinikk. Vi har en travel hverdag, der man må kunne jobbe selvstendig og effektivt. Vi har fokus på pasienten, høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø. Vi har en personalgruppe bestående av sykepleiere/ spesialsykepleiere, sykepleiestudenter, og klinisk ernæringsfysiologer. Personalet jobbet på tvers av faggrupper.

Poliklinikken har følgende stilling ledig: 90 % fast stilling som sykepleier/spesialsykepleier. Det er forventet at stillingen er tilknyttet gastroseksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Vi søker en medarbeider som kan bidra til å videreutvikle den sykepleiefaglige standarden i enheten og som liker å jobbe i et aktivt og tverrfaglig miljø. 
 • Arbeidsoppgaver knyttet til gastrolab og cololab.
 • Arbeidsoppgaver knyttet til gastromedisinske pasienter på infusjon.
 • Det er forventet at den ansatte jobber på andre seksjoner i poliklinikken ved behov.
 • Du vil bistå ved polikliniske konsultasjoner, men også ha selvstendige oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Ønskelig videreutdanning innen gastro faget.
 • Minimum 2 års erfaring som sykepleier.
 • Ønskelig med erfaring fra gastrolab og cololab fra poliklinikk.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstilling.
   

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.
 • Evne til fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid.
 • Jobbe selvstendig og i team.
 • En viss teknisk forståelse og evne til å håndtere avansert medisinskteknisk utstyr.
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø. 
   

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Fagdag i turnus.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
   

Kontaktinformasjon

Linda Berg

Avdelingssykepleier

Telefon:+4791606052


Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 
 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.
 

Annonse
Annonse