fbpx Sykepleiere til en godt krydret arbeidshverdag? Her er en PSYKT god mulighet! | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere til en godt krydret arbeidshverdag? Her er en PSYKT god mulighet!

Lang erfaring eller fristende å prøve noe nytt? Vi søker deg med interesse og engasjement for alderspsykiatri, som ønsker nye utfordringer sammen med nye kolleger!

På alderspsykiatrisk avdeling søker vi nå etter to sykepleiere. Er du en sykepleier med erfaring fra psykiatri fra før, eller er nyutdannet og ønsker kompetanse i psykiatri? Da har vi en 100% stilling og en 85% stilling ledig, som det er verdt å søke på.
Begge stillinger er faste, og har for tiden 35,5 t/uke med todelt turnus og arbeid hver 3 helg. Stillingene er fordelt på sykehjemmets to psykiatriavdelinger.
 

Om oss! 
Vi er en engasjert faggruppe med stort mangfold, positiv innstilling og mye humor i veggene. Her sklir du rett inn i et godt arbeidsmiljø!
Du får en arbeidshverdag utenom det vanlige A4-formatet. Hverdagen til ansatte på alderspsykiatrisk  avdeling kan være fylt med uforutsette hendelser og raske endringer. Vi jobber for at hverdagen til våre beboere skal være fylt av stabilitet, selv om arbeidshverdagen for ansatte føles annerledes. Hos oss ser vi hver dag som en ny mulighet til å gi litt ekstra. Vi jobber aktivt med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet. Vi ønsker å gjøre omgivelsene mer hjemlige, og å gi hver enkelt beboer dager med meningsfylt innhold.

Om Bjølsenhjemmet
Bjølsenhjemmet er et lyst og trivelig sykehjem. Vi ligger fantastisk til ved Akerselva, med fine turmuligheter og fin utsikt. Vi jobber aktivt for en høy faglig kompetanse og et hyggelig miljø for både beboere og ansatte. Vi ser det som viktig at våre medarbeidere er opptatt av å bli kjent med hver enkelt beboers livshistorie og utfordringer, for så å kunne gi en individuell tilpasset omsorg. Vi er et innovativt sykehjem som ønsker å benytte velferdsteknologiske løsninger i vårt arbeid, og vi har fokus på samarbeid på tvers av yrkesgrupper.

Check us out!!!

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie til beboerne, i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Jobbe i tverrfaglig team for å kvalitetssikre tjenesten til brukerne 
 • Ivareta rollen som tjenesteansvarlig sykepleier
 • Være en ressursperson - veilede, undervise og informere beboere, pårørende, studenter og kollegaer 
 • En god pådriver til å ha fokus på miljøbehandling 
 • Ansvarshavende vakter og bakvakter må påberegnes 

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med norsk autorisasjon. (Vennligst oppgi  HPR nr. i søknad)
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå C1
 • Erfaring med psykiatri er ønskelig, men ikke et krav
 • Være oppdatert innen eget fagområde
 • Kliniske observasjoner og atferd registrering
 • Ha god kunnskap om bruk av data og dokumentasjonsverktøy, f.eks. Gerica, Elise, EQS, Office 365

Personlige egenskaper

På psykiatriavdelingen og til disse stillingene ser vi etter deg som er faglig engasjert, og tar initiativ til å  løfte faglige problemstillinger og betraktninger. Du setter beboer i sentrum, og kan være en tydelig stemme i personalgruppa ved behov. Du har et ønske om å delta aktivt i faglige fora, og sier fra hvis du erfarer at praksis ikke etterlever teori.
Du har fokus på miljøarbeid/terapeutisk miljø, og ser viktigheten av dette innen fagfeltet - og du kan veilede dine medarbeidere for å få til dette i praksis. Brukergruppen er veldig variert, og det er viktig at du er rolig og trygg i din tilnærming til beboerne våre.
Vi ønsker deg som ser verdien  i dette, og som er god på å være bindeledd mellom ulike profesjoner.
 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi er en arbeidsplass med store variasjoner, og for de rette vedkommende er arbeidsmulighetene mange.

 • En arbeidsplass med muligheter for egenutvikling og kompetanseheving. Kompetanseheving innen psykiatri, med Målrettet Miljøbehandling, veiledning fra psykiatrisk spesialsykepleier, og forebygging og håndtering av aggresjon og vold 
 • Mulighet til å bidra til videreutvikling av psykiatritjenesten på Bjølsenhjemmet
 • Muligheter til å utøve sykepleieroppgaver også inn mot de andre avdelingene
 • Et godt tverrfaglig miljø med høy kompetanse, med tett samarbeid med lege, fysioterapeut, ergoterapeut og aktivitør
 • Et godt fagsykepleier-team
   
 • Onsdager kl. 14 -15 er satt av til blant annet kurs, fagmøter, personalmøter m.m
 • Vi har et godt arbeidsmiljø, med mye humor kombinert med faglig kompetanse 
 • Vi ønsker et levende og åpent hus, med plass for mangfold. Vi er i stadig  utvikling, og ønsker deg med på laget!

Stillingen er lønnsplassert i lønnsramme 26 07, lønnstrinn 29-42 ut i fra ansiennitet. 
Som ansatt i Oslo kommune har du gode forsikrings- og pensjonsordninger i opf.no. Oslo kommune betaler arbeidsgiver hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 

Vi tar kun i mot elektroniske søknader. 

Kontaktinformasjon

Torild Strøm-Hagberg

Avdelingsleder

Telefon:23433736

E-post:torild.hagberg@sye.oslo.kommune.no

Johnny Boy Bunagan Soriano

Avdelingssykepleier

Telefon:23433707

E-post:johnnyboybunagan.soriano@sye.oslo.kommune.no


Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?
Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.
Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vaksinasjonsstatus mot sesonginfluensa og holdninger til vaksinering generelt vil kunne bli lagt vekt på i vurderingen av personlig egnethet

 Vi ser frem til å høre fra deg.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

 

Annonse
Annonse