fbpx Rådgiver/seniorrådgiver – tilsyn petroleumsvirksomheten – sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Rådgiver/seniorrådgiver – tilsyn petroleumsvirksomheten – sykepleier

Statsforvalteren i Rogaland har et landsdekkende ansvar for å delta i arbeidet med å forvalte regelverket for helsemessige forhold i petroleumsvirksomheten. Helsemessige forhold omfatter tilrettelegging og drift av helsetjenesten, den helsemessige beredskapen, drikkevannsforsyningen, næringsmiddelhåndteringen og renholdet på innretninger som er i aktivitet på kontinentalsokkelen. 

Statsforvalteren fører tilsyn med blant annet helsemessige forhold i petroleumsvirksomheten. Vi fører tilsyn på oppdrag for Statens helsetilsyn og Mattilsynet.

Havindustritilsynet er koordinerende myndighet etter petroleumsregelverket. Vi har tett samarbeid med Havindustritilsynet og gir faglig bistand i saker som omhandler deres ansvarsområder.

Oppdraget omfatter i tillegg forvaltningsoppgaver på vegne av Helsedirektoratet som dispensasjon fra helsekrav knyttet til arbeid i petroleumsvirksomheten, godkjenning av petroleumsleger og dykkerleger samt sekretariat i klagenemda som behandler klager på Statsforvalterens avgjørelse i slike saker. Vi deltar og i Regelverksforum for utvikling og vedlikehold av petroleumsregelverket sammen med Helsedirektoratet.

Helse-, sosial- og barnevernsavdelingen har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - sykepleier. 

Arbeidsoppgaver

Som tilsynsmyndighet har Statsforvalteren i Rogaland ansvar for å undersøke om helsemessige forhold offshore blir ivaretatt.

Stillingen inngår som medlem av petroleumsteamet og vil i hovedsak arbeide med tilsyn mot petroleumsindustrien. Det er aktuelt med noe saksbehandling.

Stillingen innebærer reising offshore. Du må derfor fylle helsekrav for arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. Godkjent helseattest må kunne legges frem før ansettelse.

Sikkerhetskurs for å kunne reise offshore er en forutsetning. Dersom du ikke har gjennomført sikkerhetskurs kan dette gjennomføres etter ansettelse.

Kvalifikasjonskrav

Du er en person med interesse og engasjement for å forvalte regelverket for helsemessige forhold i petroleumsvirksomheten, og trives i et miljø hvor vi jobber tverrfaglig. 

Vi søker etter en dyktig sykepleier som har 

 • utdanning som sykepleier 
 • det er ønskelig med relevant erfaring fra petroleumsindustrien
 • har norsk autorisasjon som sykepleier
 • akuttmedisinsk kompetanse og erfaring vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • du har gode samarbeidsevner og god relasjonell kompetanse
 • du kan arbeide både i team og selvstendig, ta initiativ, er løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • du er strukturert og nøyaktig i arbeidet ditt

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

Du blir en del av helse-, sosial- og barnevernsavdelingen hvor vi har kollegaer som bryr seg om hverandre og jobber tverrfaglig. Vi tilbyr en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag. Vi tilbyr: 

 • lønn som rådgiver, kr 590 000 - 680 000 pr år i statens lønnsregulativ, lønn som seniorrådgiver kr 600 000 - 740 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • god pensjonsordning, gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2 % pensjonsinnskudd fra lønnen)
 • gode arbeidstidsordninger med fleksitid
 • nødvendig opplæring og rom for kompetanseutvikling
 • gode muligheter for faglig utvikling og til å utvikle faglig nettverk
 • trivelig arbeidsmiljø i Statens Hus sentralt i Stavanger
 • trening i arbeidstiden
 • HjemJobbHjem-ordning

Det er 6 måneders prøvetid i stillingen.

Statsforvalterne jobber med mange sider av livet og samfunnet. Derfor mener vi at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, blir minst en av søkerne innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker til en av disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav og det må krysses av i søknaden.

Andre opplysninger 

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. 

Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Spørsmål om stillingen

Du får nærmere opplysninger hos assisterende direktør Marit Bergeland, mobil 954 67 965, e-post marit. bergeland@statsforvalteren.no 

Om Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren er Kongen og Regjeringen sin representant i fylket. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer i Rogaland. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Statsforvaltaren skal medvirke til å samordne, forenkle og effektivisere statlige virksomheter i fylket.

Statsforvalteren har et særlig ansvar for å følge opp bærekraftsmålene på våre fagområder, og skal som en del av arbeidet vårt formidle relevant kunnskap til andre aktører i regionen.

Statsforvalteren har oppgaver innen fagområdene miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap, sosial- og familierett, vergemål, kommuneøkonomi og planarbeid. Embetet har ca 200 ansatte.

Spørsmål om stillingen

Marit Bergeland
assisterende direktør
954 67 965
marit.bergeland@statsforvalteren.no

Arbeidssted

Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

 

Annonse
Annonse