fbpx Fast stilling som sykepleier ved nyreavdelingen | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fast stilling som sykepleier ved nyreavdelingen

Vi har ledig en fast 100% sykepleierstilling på nyreavdelingen 3B.
Sengepost 3B er en spennende og faglig utfordrende post med hovedvekt på sykdommer innen nyre, immunologi og endokrinologi. I tillegg har vi generelle medisinske pasienter.
Posten er også "veiledningspost". Dvs. at sykepleiestudentene har utvidet ansvar under sykepleiefaglig veiledning, og studentveiledning vil bli en sentral oppgave. Sykepleiefaglig kan vi tilby et bredt spekter med mye å lære og mange spennende utfordringer.

Helse Stavanger HF bygger nytt sykehus på Ullandhaug . Ved å begynne hos oss vil du ta del i spennende prosesser både innen forberedelser og selve flyttingen til det nye sykehuset. Det er en historisk mulighet å få være med på flytting og oppstart på nye SUS.

Bor du utenfor Rogaland? Vi tilbyr botilskudd på 5000 kr i en periode på 1 år med bindingstid på 1,5 år. 

Stillingen er ledig fra 15.april. Oppstart etter avtale. Interne ansettelser kan generere andre stillingsprosenter.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientoppfølging/pasientrelaterte oppgaver
 • Veiledning av studenter og etterhvert kollegaer
 • Sykepleiefaglig postarbeid (visitt, dokumentasjon, samhandling med kommunene)
 • Ansvarsvakter (når du er blitt godt kjent i avdelingen)
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Relevant sykehuserfaring/annen erfaring med gjeldende pasientgrupper er en fordel
   

Personlige egenskaper

 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Ha respekt for den enkelte pasient
 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Samarbeidsvillig

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Bostøtte
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå, med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Kompetanseutvikling i form av fagstige
 • Årsplan
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
   

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Oddveig Kleppe

Avdelingssykepleier

Telefon:+47 51 51 87 91

E-post:oddveig.kleppe@sus.no

 

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med nærmere 8000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.


 

Annonse
Annonse