fbpx Er du nysgjerrig på infeksjonsmedisin og ønsker bred kompetanse? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du nysgjerrig på infeksjonsmedisin og ønsker bred kompetanse?

Ved infeksjonseksjonen har vi ledig 2 stillinger for sykepleiere i 100 %. Minimum 75 % av vaktene vil være på infeksjon mens 25 % av vaktene vil være fellesvakter på avdelingene infeksjon, diagnostisk senter og nyre. De to første månedene vil vaktene settes opp på infeksjonsavdelingen. Vi har allerede i dag etablert samarbeid med diagnostisk senter som også vil være nabo og samarbeidsavdeling i nye SUS. Videre har nyreseksjonen flere indremedisinske pasienter som berører infeksjonsfaget. Fellesvakter er plassert inn i turnus og en vil få beskjed hvor en skal jobbe ved vaktstart. Det gis tilleggsopplæring ved avdelingene en skal ha fellesvakter på.

Sengeposten 3F har 18 senger, hvorav 8 av disse er enerom eller isolater. Isolat enheten har 6 avanserte isolater. Personalet rullerer mellom postene. Infeksjonsposten er planlagt inn i første byggetrinn av Nye SUS. Vi jobber kontinuerlig med nødvendige endringsprosesser i forkant av flytteprosessen, og nyansatte vil være viktige medspillere i dette arbeidet. 
Vi utreder og behandler i hovedsak pasienter med infeksjonsmedisinske problemstillinger. Pasientene har ofte kompliserte problemstillinger, kombinert med andre indremedisinske sykdommer. De vanligste diagnosene er pneumoni, urinveisinfeksjoner, osteomyelitt, endokarditt, meningitt og sepsis med ulike fokus. Vi tar også imot tropesykdommer som malaria og denguefeber. Smittevern og bekjempelse av antibiotikaresistens er viktige fokusområde i vår seksjon.

Sykepleiefaglig er det et spennende fagområde med et bredt faglig spekter. Flere av våre ansatte har videreutdanning eller master, blant annet innen rus og psykiatri, geriatri, sår, infeksjon og smittevern.

Ønsker du en unik faglig mulighet samt bli en del av fellesskap i et godt arbeidsmiljø, er du velkommen som søker!
Intervju er planlagt 11.04 og 12.04.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Smittevernstiltak
 • Gjennomføring av ulike prosedyrer
 • Deltakelse i pasientsikkerhetsarbeid
 • Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov
 • Dokumentasjon
 • Legemiddelhåndtering
 • Samhandling
 • Veiledning av studenter
 • Ansvarsvakter i avdeling etter opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Arbeid i ressursgrupper
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller,fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Relevant sykehuserfaring/annen erfaring med infeksjonspasienter er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Ha respekt for den enkelte pasient
 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Samarbeidsvillig og selvstendig
 • Ha god struktur
 • Vise vilje til utvikling og endring
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Tilpasset opplæring etter behov
 • Tilbud om veiledning i grupper
 • Kursing i aktuelle temaer ved behov
 • Årlig HLR-simulering på Safer
 • Deltakelse i ressursgrupper
 • Høyt faglig nivå, med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Kompetanseutvikling i form av fagstige
 • Deltakelse i spennende prosjekter
 • Kollegastøtte
 • Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Hjem-jobb-hjem
 • God pensjonsordning

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Kari Jakobsen Husa

Avdelingssykepleier 3F

Telefon:+47 51 51 85 02

E-post:kari.jakobsen.husa@sus.no


Om arbeidsgiveren

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med nærmere 8000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse