fbpx Er du en trygg og positiv avdelingssykepleier? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du en trygg og positiv avdelingssykepleier?

Ved Bjølsenhjemmet jobber vi aktivt med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet. Vi ser det som viktig at våre medarbeidere er opptatt av å bli kjent med hver enkelt beboers livshistorie og utfordringer, for å gi en individuell tilpasset omsorg. Vi er et innovativt sykehjem som ønsker å benytte velferdsteknologiske løsninger i vårt arbeid. Nå på nyåret er vi i gang med ELISE, som vil understøtte kvalitetsoppfølgingen. Bjølsenhjemmet har et stort spenn av type plasser, beboere og medarbeidere. Dagene er fulle av aktivitet og utfordringer, og vi er alltid på utkikk etter de som trives med "pulsen" dette gir.

Nå har vi ledig stilling som avdelingssykepleier på en avdeling med både skjermede- og somatiske plasser. Avdelingen består av to etasjer, med 16 beboere pr etasje. Vi ser etter deg som er en trygg leder, og som står stødig i et stort lederansvar. Du behersker kompleksiteten mellomlederrollen gir i en avdeling med ulike plasstyper, og ønsker å jobbe systematisk med å drifte avdelingen fremover. 

Arbeidsoppgaver

  • Lede personalgruppen i din avdeling - utøve god personalledelse, lede og utvikle HMS-arbeidet
  • Være en synlig og tilstedeværende leder i avdelingen
  • Styre avdelingen innenfor tildelte økonomiske rammer - bruke avdelingens personalressurser effektivt gjennom god arbeidsplanlegging og god kommunikasjon med medarbeiderne
  • Bidra til kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid, herunder tilrettelegge for kompetanseutvikling, tverrfaglig samarbeid og miljøarbeid
  • Være en del av sykehjemmets lederteam, og aktivt bidra i beslutninger om fremdrift, videreutvikling og prioriteringer innen personalledelse, økonomi og kvalitetsutvikling. Deretter sørge for at aktivitetene blir satt i system og fulgt opp i din avdelingen. 

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som  sykepleier
  • Det kreves god digital kompetanse. Det er fordel med erfaring i bruk av arbeidsverktøy som Oslo kommune benytter (Gat, Gerica, EQS, Office365, Acos, Agresso)
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende høyere nivå (C1)
  • Tilfredsstillende politiattest kreves før tilsetting og må foreligge før tiltredelse

Videreutdanning innen ledelse er en fordel

Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper

For å trives i denne stillingen må du være glad i personalledelse, og være god på å få medarbeidere til å følge deg. Du må gjerne være mild i form, men tydelig i budskap. Å trives med å håndtere mange oppgaver i relativt høyt tempo er avgjørende for å oppleve gode arbeidsdager hos oss. Det krever at du er flink til å organisere både deg selv og andre, og at du har gjennomføringsevne. Med et høyt antall medarbeidere kan også mange situasjoner oppstå. Vi ønsker en leder som tar tak i ulike situasjoner raskt, er trygg i rollen og som kan vise til gode resultater. Vi leter etter en kollega som er positiv og munter, som gjerne tenker "litt utenfor boksen" - men som også forholder seg til de kommunale rammene vi har. Du må beherske å styre innen økonomiske rammer, og samtidig tenke kvalitet. Vi måles på mange områder, og jobber målrettet. Hvis du er trygg på deg selv og dine fagkunnskaper, og utstråler dette i din ledelsesform, vil du passe godt inn i stillingen.
 

Våre beboeres beste skal alltid stå i sentrum. Erfaring og ideer du kan bidra med for å kontinuerlig forbedre beboerfokus er veldig positivt.

Vi ser gjerne at du har noe ledererfaring fra før, men er åpne for at du er relativt ny i lederrollen. Du bør kunne vise til gode resultater der du kommer fra, og vise tydelig engasjement. 

Vi tilbyr

Vi er en spennende arbeidsplass i utvikling, og som leder hos oss har du stor mulighet til å videreutvikle eldreomsorgen i Oslo. Du blir en del av et lederteam der vi jobber systematisk med forbedringsarbeid, hjelper hverandre og bygger en positiv organisasjonskultur. Vi har nylig gjennomført et spennende lederutviklingsprogram med andre ledere i Sykehjemsetaten, og er ivrige etter å holde ny kunnskap ved like. Man jobber med et oppfølgingsprogram for nye ledere. 

Hos oss sitter latteren løst og du har mulighet til å forme din egen arbeidshverdag.

Kontaktinformasjon

Marit Susan Antonsen

Telefon:21802180

Som ansatt i Oslo kommune har du gode forsikrings- og pensjonsordninger i www.opf.no. Oslo kommune betaler hele pensjonsgevinsten din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din bruttolønn til pensjonsinnskudd.


Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?
Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.
Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vaksinasjonsstatus mot sesonginfluensa og holdninger til vaksinering generelt vil kunne bli lagt vekt på i vurderingen av personlig egnethet

 Vi ser frem til å høre fra deg.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Annonse
Annonse