fbpx Avdelingssjef - AIO-avdelingen | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingssjef - AIO-avdelingen

Sørlandet sykehus Arendal (SSA) søker etter ny avdelingssjef til avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO).

Sykehuset i Arendal er en del av Sørlandet sykehus HF som også har sykehus i Flekkefjord og Kristiansand. De tre somatiske klinikkene har stedlig ledelse, og somatisk klinikk i Arendal har avdelinger for kirurgi, medisin, ortopedi, pediatri, øye og gyn-/føde. Sykepleietjenesten, anestesi/intensiv/operasjon og merkantil
tjeneste er organisert som egne tverrgående avdelinger. Klinikken har delregional funksjon for PCI behandling og foretakets øyeavdeling ligger i Arendal. Sykehuset i Arendal er kategorisert som stort akuttsykehus med traumemottak.

Avdeling består av rundt 230 årsverk fordelt mellom enhetene anestesi, operasjon, akuttmottak, intensiv, dagkirurgi og sterilsentral.
I 2023 gjennomførte operasjonsenheten nærmere 9000 operasjoner, vi hadde i overkant av 2300 intensivdøgn, og over 21.000 pasienter innom akuttmottaket.

Avdelingssjefen rapporterer til lokal klinikkdirektør og inngår i klinikkens lederteam.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Ledere ved Sørlandet sykehus skal utøve ledelse i tråd med sykehusets sitt verdigrunnlag, planer for foretaket, gjeldende lover og forskrifter samt øvrige styrende dokumenter.
 •  Avdelingssjef har som primæroppgave ledelse, samt helhetlig lederansvar for fag, pasientsikkerhet og kvalitet, personal, drift og økonomi i egen avdeling.
 • Samarbeid og samhandling internt og eksternt er et grunnleggende og viktig aspekt i rollen som avdelingssjef. 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker noen med helsefaglig bakgrunn, med kunnskap i en avdeling som omhandler god logistikk og effektiv drift av operativ virksomhet og akuttmottak, samtidig som det legges til rette for god kvalitet på pasientbehandlingen. Andre søkere vil bli vurdert.
 • Interesse for ledelse er en forutsetning og erfaring/lederutdanning vektlegges.
 • En god forståelse for økonomi, eller ønske om å tilegne seg dette, samt fokus på god drift forutsettes.
 • Vår nye avdelingssjef må være omstillingsdyktig og ha evne til å initiere og lede omstillingsprosesser som gir en faglig og driftsmessig videreutvikling av avdelingen.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid, med de andre avdelingssjefene, fagmiljøene og tillitsvalgte.
 • Vilje, og evne, til å styre virksomheten og til å skape samhold og godt arbeidsmiljø for kunnskapsmedarbeidere med høye krav.
 • Evne til å styrke det faglig samarbeid på tvers i foretaket.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og offentlig pensjon.
 • Klinisk arbeid kan avtales i den grad dette er forenlig med stillingens hovedoppgave.
 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon

Geir Rørbakken

Klinikkdirektør

Telefon:37 01 47 11


Om arbeidsgiveren

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Annonse
Annonse