fbpx Anestesisykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleier

Operasjonsavdelingen Kalnes er organisert med egne seksjoner for anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere. Avdelingen har høy sykepleiefaglig kompetanse som utvikles gjennom gode opplæringsprogrammer og en medarbeiderstab med stort faglig engasjement.

Operasjonsavdelingen har døgnkontinuerlig drift og har 9 operasjonsstuer. Blant annet en hybrid- og robotassistert operasjonsstue, alle med moderne medisinsk-teknisk utstyr. Avdelingen har akutt- og elektiv virksomhet på følgende fagområder: gastrokirurgi, karkirurgi, urologi, endokrinologi, gynekologi/føde, øre-nese-hals, ortopedi og traumemottak. I tillegg til aktivitet i sentraloperasjon deltar anestesisykepleier i kirurgiske og medisinske akutteam, bistår i pasientoverføringer og prehospital akuttjeneste og i anestesivirksomhet utenfor sentraloperasjonen.

Anestesi Kalnes har 50 dyktige og engasjerte medarbeidere, og ledes av seksjonsleder og assisterende seksjonsleder. I tillegg har man fagutviklingsrådgiver og flere fagsykepleiere med ulike ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Anestesitjenester ved operativ behandling og utredning, i og utenfor sentraloperasjon
 • Understøtte og tilrettelegge for medisinsk utredning og behandling
 • Pasientoverføringer og prehospital akuttbehandling
 • Delta og bidra i arbeidsgrupper med dedikerte oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i anestesisykepleie
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet
 • Vi søker anestesisykepleiere som kan kombinere selvstendig anestesifaglig arbeid med tverrfaglig samhandling
 • God arbeidskapasitet
 • Vi ønsker søkere med variert erfaring og som evner å stå i en arbeidshverdag preget av raske skiftninger og endrede arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • En moderne operasjonsavdeling som søker faglig og driftsmessig utvikling og kontinuerlig forbedring
 • Et godt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i samhandling med dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere
   
 • Avdelingen har ønskeplan med store muligheter for individuell tilpasning
   
 • Gode opplæringsprogrammer og undervisningsdager i turnus
   
 • Deltakelse i prosesser og prosjekter, og faglig utvikling
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

______________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktinformasjon

Anna Mia Ullfeldt

Seksjonsleder

Telefon:+47 938 31 618

Thomas Andre Lie

Avdelingssjef

Telefon:+47 930 07 416


Om arbeidsgiveren

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 


 

Annonse
Annonse