fbpx Vi søker sykepleier til vår spennende nyre- og gastromedisinske sengepost | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vi søker sykepleier til vår spennende nyre- og gastromedisinske sengepost

Vi søker deg som er en engasjert og dyktig sykepleier i vårt team. Du vil få god opplæring og vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne sykepleiere å søke.

Medisin 11B er en spennende nyre- og gastromedisinsk sengepost med 18 senger. Gruppene organiseres med primærsykepleie.


Nyregruppen har pasienter som utredes for nyresvikt, pasienter som tidligere har gjennomgått nyretransplantasjon og utredninger for hypertensjon. På avdelingen utføres det peritonal dialyse. Vi har tett samarbeid med dialyseavdelingen.

Gastrogruppen har pasienter med ulike gastromedisinske problemstillinger som cancer, anemiutredninger, leversvikt, ulcerøskolitt, ibd og chrons.

Vi er en aktiv enhet med utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver med høyt faglig nivå. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid og fag.
Det er fagfokus hver onsdag og undervisningsdager i turnus hver 12.uke.
Medisin 11B er en studenttett post der vi har studentdrevne uker på slutten av hver praksisperiode. 

Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet og har et brennende engasjement for god pasientbehandling. Her vil du bli en del av et arbeidsmiljø som samarbeider godt og som er opptatte av å gjøre hverandre gode. Høres dette spennende ut - send inn en søknad!

Avdelingen har følgende stillinger for sykepleier ledig: 1 x  100% fast

Blir det andre stillinger ledige vil tilsetningene bli foretatt av samme søkermasse.

Er du sykepleierstudent og ferdig med utdanning våren 2024, er du hjertelig velkommen til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for sykepleiefaglige observasjoner, tiltak og oppfølging av pasienter innenfor våre fagområder.
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk.
 • Ha ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger.
 • Veiledningsansvar for medarbeidere og studenter.
 • Samarbeide tverrfaglig.
 • Stillingene innebærer tredelt turnus med arbeid hver 3. helg

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Ønskelig med relevant erfaring innenfor våre fagområder eller har genuin interesse for å lære.
 • Beherske  norsk skriftlig og muntlig.
   

Personlige egenskaper

 • Er ansvarsbevisst.
 • Har evne til å jobbe selvstendig, samt være en god lagspiller.
 • Har gode kommunikasjonsevner.
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Fagfokus hver onsdag.
 • Undervisningsdager i turnus hver 12.uke.
 • Det er mulighet for videreutdanning innenfor våre fagområder. 
 • Stort fokus på tverrfaglig arbeid og et inkluderende og tverrfaglig miljø
 • Tredelt turnus med arbeidshelg i snitt hver 3. helg (eventuelt fleksible arbeidstidsordninger.)
 • Mulighet for overgangsbolig.
 • Mulighet for mange aktiviteter og medlemsfordeler gjennom et aktivt bedriftsidrettslag SI aktiv
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger og lån- og forsikringsvilkår i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)


Det bes om at dokumentasjon på utdanning og attester legges ved søknad i Webcruiter.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Hilde Sønsteli

Avdelingssykepleier

Telefon:97532317


Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 
 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.


 

Annonse
Annonse