fbpx Utdanningsstilling for videreutdanning i diabetessykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Utdanningsstilling for videreutdanning i diabetessykepleier

Sykehuset i Vestfold HF (SiV) trenger flere spesialsykepleiere og utlyser utdanningsstilling for sykepleier som skal studere Diabetessykepleier, klinisk sykepleie ved Høgskolen på Vestlandet fra august 2024.  

 

Universitetets søknadsfrist for studiet innen diabetessykepleier er 1.mars 2024. Oppstart for studiet er i august. For mer informasjon, se
universitetets nettside:

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/klinisk-sykepleie-diabetessykepleie/

 

Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under utdanning. Sykepleiere i utdanningsstillinger ansettes i 100% stilling, og får permisjon med lønn i 60% som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet for å gjennomføre utdanningen over tre semestre. Arbeidstaker er forpliktet til å jobbe i studiefrie perioder i henhold til avtale. 
 

Etter gjennomført studie forplikter arbeidstaker seg til å avtjene 3 års bindingstid ved Sykehuset i Vestfold HF. Det foreligger en egen arbeidsavtale der aktuelle opplysninger fremkommer. Både ansatte ved Sykehuset i Vestfold HF og eksterne kandidater kan søke.
 

Ved søknaden legges ved bekreftelse på at du har søkt studieplass ved universitetet, samt oppdatert CV med to referanser (en skal være fra nærmeste leder). Søknaden skal inneholde informasjon om erfaring og en begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta videreutdanning innenfor valgte retning. Det gjøres oppmerksom på at søknaden ikke vil bli vurdert før bekreftelse på mottatt studieplass er mottatt. Det vil bli foretatt innstilling på bakgrunn av faglig og personlig egnethet. 
 

Ved spørsmål om utdanningsstillingene eller søknadsprosessen er det bare å ta kontakt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • To års klinisk erfaring som sykepleier 
 • Arbeidserfaring som sykepleiere i sykehus foretrekkes
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Studieplass videreutdanning diabetessykepleie - Høgskolen på Vestlandet

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og motivasjon for valgte fagretning
 • Er profesjonell og ansvarsbevisst i møte med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Robust og omsorgsfull
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
   
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no
   

Vi ber alle søkere vedlegge oppdatert CV og dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning 

Kontaktinformasjon

Marit Rakfjord

Seksjonsleder

Telefon:92 62 01 17

E-post:marit.rakfjord@siv.no


Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Annonse
Annonse