fbpx Sykepleiere og vernepleiere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere og vernepleiere

Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enhet for tjenestetildeling og samordning.

Brumunddal sykehjem søker:

75,10 % fast stilling som sykepleier eller vernepleier, fra 01.03.24 (Ref.nr: 9001097)

Stillingen har 3-delt turnus med arbeid på dag, kveld og natt, med arbeid hver 4. helg med langvakter. Stillingen er for tiden ved Brumunddal sykehjem, avd.3.

Som sykepleier/vernepleier vil du være en del av et "sykepleierteam" ved Brumunddal sykehjem. Sykepleierteamet har overordnet ansvar for hele sykehjemmet. Det betyr at man enkelte dager i turnus går på tvers av avdelinger og har overordnet faglig medisinsk ansvar sammen med andre sykepleiere/vernepleiere. Det gjennomføres opplæring og veiledning i forhold til prosedyrer og rutiner, for å sørge for at alle skal føle seg trygge i rollen sin i team. Sykepleierteamet har også tett samarbeid med fagutviklingssykepleiere/- vernepleier for å jobbe med rutiner, prosedyrer og faglig utvikling, gjennom møter både internt i avdelingene og felles for hvert enkelt sykehjem.

67,02 % fast stilling som sykepleier eller vernepleier på natt, fra 01.05.24 (Ref.nr: 3700014)

Stillingen innebærer å jobbe rundt på de forskjellige avdelingene som selvstendig nattevakt.
Hver avdeling har fast helsefagarbeider på natt, men sykepleier går rundt på alle 4 avdelingene.
Stillingen er for tiden ved Brumunddal sykehjem, avd.3.

Avdelingsleder: Inger Knudsen

Brøttum sykehjem søker:

59,77 % fast stilling som sykepleier eller vernepleier på natt, fra 01.04.24 (Ref.nr: 20160005)

Stillingen er for tiden plassert ved Brøttum sykehjem, som ligger i naturskjønne og vakre omgivelser. Brøttum sykehjem har to avdelinger og samarbeid på tvers av avdelingene må påregnes.
Stillingen innebærer å jobber som selvstendig nattevakt. Stillingen er for tiden ved Brøttum sykehjem, avd. 1

Avdelingsleder: Kristin Bratberg

Nes sykehjem søker:

100 % fast stilling som sykepleier eller vernepleier, fra dd (Ref.nr: 20070082)

Stillingen har turnus med arbeid dag og kveld, samt langvakter hver 4.helg.
Stillingen er for tiden ved Nes sykehjem,Helgøya  avd.1

Avdelingen ligger i naturskjønne og vakre omgivelser på Sund, Helgøya. Vi er en forsterket skjermet enhet med høy faglig kompetanse, engasjement og interesse for blant annet demens og alderspsykiatri.
Nes sykehjem, Avd. Helgøya har to avdelinger og samarbeid på tvers av avdelingene må påregnes. 

Avdelingsleder: Vibeke Larsen

 

Ber om at referansenr. til stillingene du søker oppgis i søknaden.

Ringsaker kommune bruker ressurser på rekrutering gjennom utdanning. For deg betyr dette at du vil få muligheten til å være med å forme fremtidige kollegaer gjennom å være veileder.

Arbeidsoppgaver:

 • Omsorg, behandling og observasjoner hos pasienter
 • Utføre miljøtiltak og arbeide målrettet med tillitsskapende tiltak
 • Medikamentadministrering
 • Dokumentasjon
 • Være en god rollemodell og bidra til et godt, trygt og engasjerende arbeidsmiljø og et tverrfaglig samarbeid
 • Sikre faglig forsvarlighet og ha ansvarsvakt i institusjonen

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier
 • Interesse og erfaring fra geriatri
 • Gode framstillingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Beherske ikt- verktøy, herunder datasystemet Profil
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du er løsningsorientert, reflektert og fleksibel
 • Du er komfortabel med å jobbe selvstendig, men også samarbeide med andre
 • Du er trygg, tydelig og engasjert og setter pasienten i fokus
 • Du har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdier

Vi tilbyr:

 • Årslønn i 100 % stilling: Sykepleier, off. stkode  7174: Fra kr. 501 400,- til kr. 585 100,-
 • Årslønn i 100 % stilling: Vernepleier, off.stkode 6455: fra 496 400,- til kr. 580 100,-
 • Tillegg på årslønn kr 4000 for sykepleiere/vernepleiere i i turnus
 • Funksjonstillegg på kr 30.000 for sykepleiere i 3-delt turnus, beregnes forholdsmessig ut fra stillingsprosent for nattarbeidet
 • Gode pensjonsordninger

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. Politiattest av nyere dato enn 3 mnd. må framlegges før tiltredelse.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Inger Knudsen

mob: +47 90254341

Avdelingsleder Kristin Bratberg

mob: +47 41642920

Avdelingsleder Vibeke Larsen

mob: +47 96016876

Ringsaker kommune

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.500 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

 


 

Annonse
Annonse