fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Velkommen til urologisk sengeområde på Ahus!

Vi er en engasjert gjeng sykepleiere og hjelpepleiere som ser etter deg som er en erfaren sykepleier og deg som er nyutdannet, og som ønsker en aktiv og spennende hverdag.
Hos oss er vi opptatt av å skape et trygt og støttende miljø for både pasienter og ansatte. Hos oss står respekt, empati og faglig kompetanse i fokus. Vi jobber tett sammen som et team for å sikre at hver eneste pasient får individuell oppfølging og behandling av høy kvalitet. Dette gjør vi i 3-delt turnus med arbeid 3. hver helg. 

Sengeområdet ligger innunder Kirurgisk Divisjon og har 28 senger, og er delt inn i 4 diagnosetun med ressurssykepleiere til hvert av tunene. Faste leger til tunene som går visitt kl. 0800 hver morgen og kl. 1700 hver ettermiddag.
Pasientgruppen vi behandler har sykdommer i øvre og nedre urinveier og mannlige genitalia. Liggetid for pasientgruppen er 2,5 døgn. Dette fordrer godt samarbeid/planlegging med kommunene.

Vi er stolte av vår høye standard for kvalitet og pasientsikkerhet, og vårt fokus på å skape gode relasjoner med pasientene våre. Hos oss blir du en del av et team som virkelig bryr seg om hverandre og om pasientene.
Er du klar for å bli en del av vårt team? Vi gleder oss til å møte deg og ta deg imot med åpne armer!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

Vi vil tilby deg varierte arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for oppfølging og pleie til pasienter med urologiske problemstillinger. 
 • Direkte pasientrettet arbeid
 • Pre-og postoperativ sykepleie
 • Palliasjon
 • Veiledning av pasient og pårørende 
 • Veiledning av sykepleierstudenter og nyansatte
 • Teamlederfunksjon 
 • Dips, Metavision

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra kirurgisk sykepleie med pleie av urologiske pasienter er foretrukket
 • Gode norskkunnskaper med god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Du er vår drømmekandidat hvis du sjekker av punktene under:

 • Du må være interessert i faget og interessert i å være med på faglig utvikling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du jobber godt selvstendig og sammen med kollegaer i team, er positiv, blid og løsningsorientert
 • Du har god balanse mellom selvtillit og selvinnsikt, og er pålitelig og redelig.
 • Du er punktlig og holder avtaler 
 • Tåler travle arbeidsvakter i 3 delt turnus
 • Personlig egnethet vektlegges 

 

Vi tilbyr

 • Sykepleiere, hjelpepleiere og leger med høy kompetanse
 • Variert arbeidsdag hvor du vil utvikle kunnskap og ferdigheter
 • Fagsykepleier, kreftsykepleier og stomisykepleier
 • Opplæring og kontaktsykepleier
 • Fagdager og seminarer
 • Gode velferdstilbud for ansatte som for eksempel hytteutleie og teaterbilletter
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo og god offentlig kommunikasjon
 • Sosiale sammenkomster som julebord, sommerfest og andre treff i løpet av året
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Kontaktinformasjon

Bernhard Siong Lei Ng

Seksjonsleder (sykepl/jordmor)

Telefon:92423019


Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 600 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Kirurgisk divisjon består av 12 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for hele opptaksområdet. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner som anestesi- og intensivvirksomhet og palliativ behandling. Utover behandlingstilbudet på Nordbyhagen, har vi pasientbehandling på Gardermoen og Kongsvinger, samt dagkirurgisk senter på Ski. Vi har også betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.

Annonse
Annonse