fbpx Seksjonsleder - Døgnområde 3 - lungemedisin | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder - Døgnområde 3 - lungemedisin

Er du vår nye seksjonsleder? Vi søker en motiverende, ivaretagende og tydelig leder som skal sikre drift og videreutvikling av lungemedisinsk døgnområde 3.

Stillingen er organisert i egen lungemedisinsk avdeling under klinikk for medisin. Det er høy aktivitet i klinikk for medisin med ca 60 000 polikliniske konsultasjoner og
17 000 innleggelser per år. Totalt har klinikk for medisin 171 senger. Klinikken har en stor medisinsk overvåkningsavdeling og en intensivavdeling som kommer i tillegg.

Som leder av seksjonen vil du oppleve en arbeidshverdag i et travelt og lærerikt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere som jobber selvstendig og i team.

Døgnområde 3, lungemedisinsk avdeling, er en aktiv medisinsk sengepost som består av 27 senger fordelt på 3 tun, hvorav egen pustesvikt-enhet med 2 senger forbeholdt pasienter som har behov for forsterket overvåkning med maskebehandling . Vi har også ansvar for respirasjonssvikt-pasienter på medisinsk overvåkning og tuberkulosepasienter på luftsmitteisolat.

Lungeavdelingen har ansvar for diagnostikk og behandling av de fleste lungelidelser både ved døgnområde og ved poliklinikk.

Som seksjonsleder har du et helhetsansvar for drift, personal, kvalitet, og budsjett og resultatansvar for seksjonen. Seksjonsleder samarbeider med avdelingssjef og deltar i avdelingens lederteam. Du vil samarbeide tett med assisterende seksjonsleder på lunge. Sammen leder dere ca 50 budsjetterte årsverk.
 

Vi ser etter en person med godt humør, som er trygg på seg selv og har lyst til å jobbe for at våre kolleger har det bra på jobb. Du må være interessert i forbedringsarbeid og være bidragsyter inn i fagteamet. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø med stor takhøyde, hvor humor og latter er viktig, samtidig som kvalitet i behandling har stort fokus. Vi er gode, men kan alltid bli bedre. Vil du bidra?

Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid. Sengeposten har et godt lærings- og arbeidsmiljø som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og respekt mellom faggruppene. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er svært viktig at du har interesse og ønske om å fortsette dette arbeidet.

Vi har ved vårt sykehus korte linjer mellom ledelse og klinikk, noe som muliggjør raske beslutninger.

Vi søker deg med ønske og vilje til å bidra aktivt i vårt lederteam og delta i utvikling av de ansatte og pasientbehandlingen ved avdelingen. Personlig egnethet vektlegges.

Som ny leder i Sykehuset Østfold vil du også få utnevnt en fadder og muligheter for ytterligere lederutvikling.

Søknad sendes via link Søk på stillingen

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for daglig drift av seksjonen med fokus på pasientsikkerhet og service
 • Sikre et godt arbeidsmiljø ved oppfølging av HMS
 • Sikre oppfølging av og kommunikasjon med medarbeidere
 • Sikre en forsvarlig drift og ressursstyring
 • Sikre god rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre endringsprosesser
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
   
 • Sikre at medarbeidere deltar i utvikling, implementering og kontinuerlig forbedring av pasientforløpene/støtteprosesser
 • Bidra til at sykehusets felles strategier gjennomføres
 • Leverer resultater i tråd med lederavtale
 • Sikre at lover, forskrifter, avtaler og prosedyrer som regulerer egen virksomhet er kjent og etterleves. Herunder blant annet helselover, arbeidsmiljølov, internkontrollforskriften og interne prosedyrer
 • Rapportere på resultatoppnåelse og drift, og delta i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig bakgrunn, minimum 3-årig høyskole eller universitetsutdanning
 • Ledererfaring og/ eller lederutdannelse er ønskelig
 • Erfaring fra sykehus og sengepostdrift er ønskelig
 • Erfaring fra endring-omstillingsprosesser er en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Ønskelig med; erfaring og kompetanse med GAT og arbeidstidsplanlegging/ressursstyring/ endringsprosesser
 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
   

Personlige egenskaper

 • Nytenkende, initiativrik og løsningsorientert
 • Strukturert og handlekraftig, og evne til å arbeide strategisk og systematisk
 • Lede og motivere medarbeidere i endring og organisasjonsutviklingsprosesser
   
 • Gode kommunikasjon- og formidlingsevner
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å se og tenke helhetlig
   
 • Gode samarbeidsevner og evne til å motivere
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Budsjett og økonomiforståelse
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
   

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i et tverrfaglig miljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Introduksjonsprogram for nye ledere
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, kun snaue 50 minutter unna Oslo
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

                        

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktinformasjon

Øystein Almås

Avdelingssjef

Telefon:957 06 358


Om arbeidsgiveren

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 


 

Annonse
Annonse