fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Medisinsk hjemmebehandling (MHB) ligger i avdeling for medisinsk teknologi, klinikk for service og systemledelse. MHB er en del av spesialisthelsetjenesten som følger opp igangsatt behandling med medisinsk teknisk utstyr (MTU) og forbruksmateriell som skal skje i hjemmet eller på institusjon. Det er ca 10 000 pasienter i Telemark som mottar medisinsk teknisk utstyr og forbruksmateriell fra MHB.

Medisinsk hjemmebehandling er et satsingsområde i spennende utvikling som stiller skjerpede krav til initiativ og innsats for å utvikle tjenesten i samhandling med sykehusets klinikker og kommunene fremover. Medisinsk hjemmebehandling skal være pådriver for økende digital hjemmebehandling. Vi er opptatt av kompetanseutvikling innenfor våre fagfelt, og arbeider kontinuerlig for å utvikle vårt tjenestetilbud.  Vi er i dag 6 årsverk, tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, renholder og ingeniører. 
 

Vi søker en fremtidsrettet seksjonsleder som kan bidra til at medisinsk hjemmebehandling vil lede an i utviklingen på området.  Oppstart etter avtale.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden.  
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har helhetsansvar for daglig drift, personell, budsjett, pasientsikkerhet, prosedyrer og kvalitet i egen seksjon
 • Seksjonsleder deltar i daglig drift, og skal ha fagansvar innenfor flere fagområder
 • Sørge for god og motiverende ledelse og effektiv styring av seksjonen
 • Bidra til god og likeverdig pasientbehandling, samt styrke dialogen med brukerne
 • Nær dialog og samarbeid med sykehusets avdelinger, førstelinjetjenesten og eksterne samarbeidspartnere
 • Utvikle tjenesten i samsvar med teknologisk utvikling 
   

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Ledererfaring er en fordel, men ikke et krav
 • Gode IKT kunnskaper
 • God kunnskap om medisinsk teknisk utstyr og teknologiutvikling på området er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både skriftlig og muntlig
   
 • Pådriver for endring og utvikling, nytenkende
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et faglig utviklende, dynamisk og godt arbeidsmiljø
 • Digitale kompetanseplaner, opplæring og veiledning
 • Fagdag for nye ledere
 • Lederutviklingsprogram
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons-, låne og forsikringsvilkår. Se KLP (www.klp.no/pensjon)
   

Kontaktinformasjon

Maria Forberg

Seksjonsleder

Telefon:+47 91583414

Lene Månsson

Avdelingsleder

Telefon:+47 90887895


Om arbeidsgiveren

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Service og systemledelse skal være en profesjonell leverandør av servicetjenester som behandlende klinikker trenger for å videreutvikle god pasientbehandling og pasientflyt. Dette krever at vi utvikler oss på en fremtidsrettet måte, der serviceinnstilling og effektivitet er i fokus, og der vår organisasjonskultur preges av samarbeid og kompetanse.

Klinikken har om lag 360 årsverk og leverer støtte og servicetjenester til alle Sykehuset Telemarks lokasjoner. Tjenestene omfatter fagområdene medisinsk teknologi, innkjøp og logistikk, kontortjenester, renhold-tekstil-interiør, ernæring, samt stabstjenester fra servicekontor og barnehage.


 

Annonse
Annonse